Att dubbelarbeta i flera olika system och plattformar skapar frustration och tar tid från lärare och elever. Haldor stöttar lärare och elever genom att ge dem möjligheten att arbeta helt i en plattform de redan använder, Microsoft Teams. Genom att komplettera Teams med de tjänster skolan vill ha kan de skräddarsy plattformen och göra den till den enda plattform de behöver.

Idag använder majoriteten av skolor Microsoft Teams eller Google Classroom för att samarbeta och kommunicera. Nu väljer flera att komplettera dessa plattformar och minimera antalet system lärare och elever måste jobba i. Det sparar tid, minskar kostnader och skapar en bättre digital lärmiljö.

– Vi ser ett paradigmskifte i skolvärlden där skolor går mot att vilja arbeta mer i den plattform de redan har köpt in och arbetar i, inte en separat, traditionell lärplattform. Det har blivit ännu tydligare i dessa tider av distansundervisning, säger Sara Zetterberg, VD på Haldor.

– Skolor vill inte längre vill köpa en dyr, omfattande lärplattform som de bara använder vissa delar av. De vill istället komplettera sina befintliga plattformar med tjänster som de har behov av, t.ex. planering, omdömen, schema, närvaro och utvecklingssamtal. Och vi på Haldor gör det möjligt, fortsätter hon.

Forma Microsoft Teams till er lärplattform

Haldor började utveckla tjänster för skola som är sömlöst integrerade i Microsoft Teams redan när Teams lanserade 2017. Idag har företaget ett tiotal tjänster som skolor kan välja mellan, allt från planering och bedömning, till utvecklingssamtal och kommunikation med hemmet.

– Vi tror att skalbarhet och flexibilitet blir allt viktigare för skolor, så vi säljer våra tjänster i separata moduler. Skolor kan välja precis de tjänster de behöver vilket ger dem möjligheten att forma Teams till en plattform som passar deras behov. Eftersom lärare och elever är vana att arbeta i Teams går upplärningen snabbt och det krävs inga stora implementeringsprojekt, avslutar Sara Zetterberg.

Kort om Haldors tjänster

Tjänsterna kan provas kostnadsfritt i 30 dagar och har ingen startkostnad. Ni kan prenumererar på de tjänster ni vill ha och kommer enkelt igång själva med vår kunskapsbank.

Haldor Dashboard

En personlig översiktssida som ger en komplett vy över vad som är aktuellt för dig i dina team den närmaste tiden, t.ex. planeringar och uppgifter.

Haldor Planering & bedömning

Skapa och bedöm planeringar och Teamsuppgifter i Microsoft Teams kopplat till centralt innehåll och kunskapskrav från Skolverkets alla läroplaner eller från era egna läroplaner.

Haldor Uppgifter

Arbeta med kamrat- och självbedömning, gruppuppgifter och basgrupper i grupparbeten med Haldor Uppgifter. Skapa och bedöma uppgifter kopplat till centralt innehåll och kunskapskrav från Skolverkets alla läroplaner eller era egna läroplaner.

Haldor Schema & närvaro

Visa lärares och elevers personliga scheman direkt i Microsoft Teams. Lärare kan enkelt hantera sina elevers närvaro och frånvaro, både giltig och ogiltig frånvaro, direkt i schemat.

Haldor Schemaintegration & närvaro

Integrera skolans scheman från TimeEdit eller Skola24 i Microsoft Teams. Lärare och elever kan se sina egna scheman för dagen eller veckan. Lärare kan också hantera sina elevers närvaro och frånvaro direkt i schemat.

Haldor Elevdokumentation

Ger dig tillgång till allt som rör eleven och elevens utveckling. Samlar omdömen, extra anpassningar, bedömningar, individuella utvecklingsplaner, framåtsyftande planering, anteckningar och filer på ett ställe i Microsoft Teams.

Haldor Planering & dokumentation för förskola

Skapa pedagogiska planeringar och dokumentera kopplat till målen i Skolverkets läroplan i Microsoft Teams. Gör det enkelt för pedagoger att följa barnens lärande och utveckling.

Haldor Vårdnadshavare

Gör det enkelt för vårdnadshavare att följa och vara delaktig i sitt barns lärande och utveckling, ta del av aktuella nyheter och kommunicera med mentor.

Haldor Utvecklingssamtal

Gör så mentorer kan lägga in och hantera bokningsbara tider för utvecklingssamtal. De kan också lägga till formulär som elever och vårdnadshavare ska fylla i inför och under samtalet.