Schema & närvaro

Lägg in och visa lärares och elevers scheman direkt i Microsoft Teams med Haldor Schema & närvaro. Lärare kan också enkelt hantera sina elevers närvaro och frånvaro, både giltig och ogiltig frånvaro, direkt i schemat. Med vår tilläggstjänst kan ni integrera skolans scheman från er befintliga schematjänst.

Prova våra tjänster kostnadsfritt

Vill du prova Schema & närvaro eller några av våra andra tjänster? Kontakta oss för att få mer information eller för att komma igång med din testperiod.

Jag vill veta mer

Skapa schema direkt i Teams

Skapa och visa ert schema direkt i Microsoft Teams med Haldor Schema & närvaro. Det gör att lärare och elever kan se sitt personliga schema för dagen eller veckan när de loggar in i Teams.

Självklart kan ni också skapa Teamsmöten i schemat, t.ex. i lektioner, vilket underlättar för lärare som vill samla sina elever i onlinelektioner. Eleverna ansluter till Teams-mötet direkt från schemat.

Samla allt material till lektionen i schemat

Lärare kan lägga in länkar till relevanta planeringar, uppgifter, webbsidor, inbäddat material m.m. i en schemaposition. Det gör att både lärare och elever enkelt kan komma åt det material som är aktuellt för lektionen direkt i schemat.

Smidig rapportering av närvaro och frånvaro

Lärare och vikarier hanterar närvaro och frånvaro direkt i schemat med Haldor Schema & Närvaro. De kan sätta giltig eller ogiltig frånvaro på elever under hela eller delar av dagen.

Kombinerar ni denna tjänst med tjänsten Haldor Vårdnadshavare så kan vårdnadshavare anmäla frånvaro direkt i Haldor.

Se kollegors schema

Lärare, mentor eller annan skolpersonal kan söka efter och se sina kollegors schema i Teams.

Icon Schemaintegration

Integrera ert schema i Microsoft Teams

Har ni er schemahantering i Skola24, SchoolSoft eller TimeEdit? Då kan ni med tilläggstjänsten schemaintegration integrera och visa era scheman direkt i Microsoft Teams. Alla ändringar som görs hos er schemaleverantör slår igenom direkt i schemat i Haldor Education.

Haldor Dashboard ingår alltid

Haldor Dashboard ger dig en personlig översiktssida i Microsoft Teams med allt som är aktuellt för dig den närmaste tiden. Dashboarden gör det också enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite, till exempel planeringar, uppgifter, schema, omdömen och närvaro. Dashboarden ingår kostnadsfritt i alla Haldors tjänster.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja att lagra och behandla all er data i Sverige. Det betyder att de personuppgifter och den dokumentation ni har i Haldor Education hanteras på ett GDPR-säkert sätt och i enlighet med Schrems II överförs ingen data till tredje land.

Läs mer om vår datalagring