Schema & närvaro

Lägg in och visa lärares och elevers scheman direkt i Microsoft Teams med Haldor Schema & närvaro. Lärare kan också enkelt hantera sina elevers närvaro och frånvaro, både giltig och ogiltig frånvaro, direkt i schemat. Med vår tilläggstjänst kan ni integrera skolans scheman från er befintliga schematjänst.

Prova våra tjänster

Vill du prova Schema & närvaro eller några av våra andra tjänster? Kontakta oss för att få mer information eller för att komma igång med din testperiod.

Jag vill veta mer

Skapa schema direkt i Teams

Skapa och visa ert schema direkt i Microsoft Teams med Haldor Schema & närvaro. Det gör att lärare och elever kan se sitt personliga schema för dagen eller veckan när de loggar in i Teams.

Självklart kan ni också skapa Teamsmöten i schemat, t.ex. i lektioner, vilket underlättar för lärare som vill samla sina elever i onlinelektioner. Eleverna ansluter till Teams-mötet direkt från schemat.

Samla allt material till lektionen i schemat

Lärare kan lägga in länkar till relevanta planeringar, uppgifter, webbsidor, inbäddat material m.m. i en schemaposition. Det gör att både lärare och elever enkelt kan komma åt det material som är aktuellt för lektionen direkt i schemat.

Smidig rapportering av närvaro och frånvaro

Lärare och vikarier hanterar närvaro och frånvaro direkt i schemat med Haldor Schema & Närvaro. De kan sätta giltig eller ogiltig frånvaro på elever under hela eller delar av dagen.

Kombinerar ni denna tjänst med tjänsten Haldor Vårdnadshavare så kan vårdnadshavare anmäla frånvaro direkt i Haldor.

Se kollegors schema

Lärare, mentor eller annan skolpersonal kan söka efter och se sina kollegors schema i Teams.

Behöver ni fler funktioner?

Komplettera Schema & närvaro med Schema plus för att få tillgång till ännu fler funktioner i ditt schema. Schema plus ger bland annat lärare och mentorer en tydligare överblick över både sina egna och andra elevgruppers lektioner, provtillfällen, uppgifter och möten. Det gör att de enkelt ser elevernas arbetsbelastning och kan söka fram lämpliga datum där det passar att lägga in exempelvis prov eller inlämningsuppgifter.

Integrera ert schema i Microsoft Teams

Har ni er schemahantering i Skola24, SchoolSoft eller TimeEdit? Då kan ni med tilläggstjänsten schemaintegration integrera och visa era scheman direkt i Microsoft Teams. Alla ändringar som görs hos er schemaleverantör slår igenom direkt i schemat i Haldor Education.

Haldor Dashboard ingår alltid

Haldor Dashboard ger dig en personlig översiktssida i Microsoft Teams med allt som är aktuellt för dig den närmaste tiden. Dashboarden gör det också enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite, till exempel planeringar, uppgifter, schema, omdömen och närvaro. Dashboarden ingår kostnadsfritt i alla Haldors tjänster.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja lagring och drift i svenskägda datacenter eller i vår Microsoft Azure-miljö. Oavsett vilket val ni gör så hanteras personuppgifter och dokumentation i Haldor Education på ett säkert sätt.

Läs mer om vår datalagring