Skolledare

Med Haldor kan du som skolledare använda er befintliga skoldata för att utveckla verksamheten. Genom att ha tillgång till aktuell data kan du enklare arbeta med skolförbättring och förändring i en komplex skolvardag.

Haldor Analys & uppföljning tillgängliggör de data som dagligen genereras av lärare och elever i Haldor Education. Analysverktyget ger skolledare tillgång till aktuella analyser och rapporter för att kunna fatta säkra beslut kring insatser och resurser på alla nivåer i organisationen. Det förenklar skolledningens uppdrag och är ett effektivt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja att lagra och behandla all er data i Sverige. Det betyder att de personuppgifter och den dokumentation ni har i Haldor Education hanteras på ett GDPR-säkert sätt och i enlighet med Schrems II överförs ingen data till tredje land. Läs mer om vår datalagring.

Datadriven skolförbättring?

Hur kan du som skolledare och verksamhetsutvecklare använda er befintliga skoldata för att utveckla verksamheten? Magnus Blixt berättar mer om datadriven skolförbättring och förändring i en komplex vardag.

Tjänster för skolledare

Haldor Dashboard

En kostnadsfri översiktssida som ger en personlig vy över vad som är aktuellt den närmaste tiden. Gör det enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite.

Läs mer

Läs mer

Haldor Analys & uppföljning

Ger en tydlig överblick över er data från Haldor Education. Skolledare får snabbt aktuella analyser och rapporter för att fatta säkra beslut kring insatser och resurser på alla nivåer i organisationen.

Läs mer

Läs mer
”Med analysverktyget sparar vi mycket tid för rektor, ledning och huvudman när det ska tas fram rapporter internt, till kommunen samt till skolverket och CSN. Rapporterna blir även mer likvärdiga mellan de olika skolorna då all statistik rapporteras på samma sätt. Tidigare gjordes detta i olika Excel-filer där missförstånd kunde uppstå kring hur rapporteringen skulle göras samt tolkas.”
Kent Ylvesson, Skolchef Ånge kommun

Vill du veta mer om Haldors tjänster för skolledare?

Kontakta oss