Skolledare

Med Haldor kan skolledare och huvudmän använda befintliga skoldata för att utveckla verksamheten. Genom att ha tillgång till aktuell data kan ni enklare arbeta med skolförbättring och förändring i en komplex skolvardag.

Haldor Analys & uppföljning tillgängliggör de data som dagligen genereras av lärare och elever i Haldor Education. Analysverktyget ger skolledare och huvudmän tillgång till aktuella analyser och rapporter för att kunna fatta säkra beslut kring insatser och resurser på alla nivåer i organisationen. Det förenklar skolledningens uppdrag och är ett effektivt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet.

Datadriven skolförbättring?

Hur kan du som skolledare, verksamhetsutvecklare och huvudman använda befintliga skoldata för att utveckla verksamheten? Magnus Blixt berättar mer om datadriven skolförbättring och förändring i en komplex vardag.

Tjänster för skolledare

Haldor Dashboard

En kostnadsfri översiktssida som ger en personlig vy över vad som är aktuellt den närmaste tiden. Gör det enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite.

Läs mer

Läs mer

Haldor Analys & uppföljning

Ger en tydlig överblick över er data från Haldor Education. Skolledare och huvudmän får snabbt aktuella analyser och rapporter för att fatta säkra beslut kring insatser och resurser på alla nivåer i organisationen.

Läs mer

Läs mer
”Med analysverktyget sparar vi mycket tid för rektor, ledning och huvudman när det ska tas fram rapporter internt, till kommunen samt till skolverket och CSN. Rapporterna blir även mer likvärdiga mellan de olika skolorna då all statistik rapporteras på samma sätt. Tidigare gjordes detta i olika Excel-filer där missförstånd kunde uppstå kring hur rapporteringen skulle göras samt tolkas.”
Kent Ylvesson, Skolchef Ånge kommun

Vill du veta mer om Haldors tjänster för skolledare?

Kontakta oss