Analys & uppföljning

Få en överblick över er data och en aktuell analys för att kunna främja lärandet och skolutvecklingen. Haldor Analys & uppföljning gör det enklare för skolledare, skoladministratörer och huvudmän att analysera sina data från Haldor Education.

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur din kommun eller skola kan arbeta med Haldors analysverktyg i Microsoft Teams.

Kontakta oss

Aktuella analyser av verksamheten

Haldor Analys & uppföljning effektiviserar arbetet med styrning och uppföljning av skolverksamheten, både på kommun- och skolnivå, och är effektivt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Det ger skolledare och huvudmän en översikt av närvaro/frånvaro, omdömen och är ett datadrivet stöd för att bättre kunna stötta elever att nå sina mål.

Få aktuella analyser och rapporter för att fatta säkra beslut kring insatser och resurser på alla nivåer i organisationen. Tjänsten erbjuder en rad olika färdiga mallar men också möjlighet att kunna anpassa och skapa egna rapporter.

Med Haldor Analys & uppföljning får du som skolledare

  • Aktuell data över hur organisationen, medarbetarna och eleverna mår

  • Underlag för att kunna följa upp den pedagogiska verksamheten

  • En grunduppsättning av rapporter i Power BI

  • Möjlighet att kunna anpassa och skapa egna rapporter

  • En översikt av närvaro/frånvaro och omdömen

  • Möjlighet att kunna sätta in rätt resurser där det finns ett bekräftat behov

  • Datadrivet stöd för att bättre kunna stötta eleverna att nå sina mål

Vill du se hur analysverktyget fungerar?

I vår demo berättar vi mer om hur Haldor Analys & uppföljning kan underlätta arbetet med styrning och uppföljning av skolverksamheten.

Få en demo skickad direkt till din mejl

”Med analysverktyget sparar vi mycket tid för rektor, ledning och huvudman när det ska tas fram rapporter internt, till kommunen samt till skolverket och CSN. Rapporterna blir även mer likvärdiga mellan de olika skolorna då all statistik rapporteras på samma sätt. Tidigare gjordes detta i olika Excel-filer där missförstånd kunde uppstå kring hur rapporteringen skulle göras samt tolkas.”

Kent Ylvesson, Skolchef, Ånge kommun