Banner om gamification-webbinar

Hur kan man använda data för att förbättra utbildning och undervisning? Under denna demo berättar vi mer om Haldor Analys & uppföljning, en tjänst som ger dig som skolledare ett effektivt stöd för att följa upp och utveckla verksamheten. Fyll i formuläret för att få inspelningen skickad till dig!

Med en stabil grund i fakta kan du enklare arbeta med förbättring och förändring i en komplex skolvardag. Under webbinaret berättar vi mer om hur Haldor Analys & uppföljning kan underlätta arbetet med styrning och uppföljning av skolverksamheten i realtid och effektivisera det systematiska kvalitetsarbetet.

Verktyget ger dig som skolledare och verksamhetsutvecklare aktuella analyser och rapporter för att kunna fatta säkra beslut kring insatser och resurser, både på kommun- och skolnivå. Under demon visar vi bland annat hur du med analysverktyget får underlag för att:

  • kunna följa upp den pedagogiska verksamheten
  • anpassa och skapa egna rapporter
  • kunna sätta in rätt resurser där det finns ett bekräftat behov
  • bättre kunna stötta eleverna att nå sina mål

Anmäl dig i formuläret för att få inspelningen direkt till din mejl.

Säker datalagring

Med Haldor kan ni välja att lagra och behandla all er data i Sverige på ett GDPR-säkert sätt och i enlighet med Schrems II.

Läs mer om vår datalagring

Få inspelningen av webbinariet

Fyll i formuläret nedan för att få inspelningen direkt till din mejl.

Om du inte får något mejl kan den ha fastnat i skräpposten, titta även där.