Banner om gamification-webbinar

Hur kan man använda data för att förbättra utbildning och undervisning? Under denna demo berättar vi mer om Haldor Analys & uppföljning, en tjänst som ger dig som skolledare ett effektivt stöd för att följa upp och utveckla verksamheten. Fyll i formuläret för att få inspelningen skickad till dig!

Med en stabil grund i fakta kan du enklare arbeta med förbättring och förändring i en komplex skolvardag. Under webbinaret berättar vi mer om hur Haldor Analys & uppföljning kan underlätta arbetet med styrning och uppföljning av skolverksamheten och effektivisera det systematiska kvalitetsarbetet.

Verktyget ger dig som skolledare och verksamhetsutvecklare aktuella analyser och rapporter för att kunna fatta säkra beslut kring insatser och resurser, både på kommun- och skolnivå. Under demon visar vi bland annat hur du med analysverktyget får underlag för att:

  • kunna följa upp den pedagogiska verksamheten
  • anpassa och skapa egna rapporter
  • kunna sätta in rätt resurser där det finns ett bekräftat behov
  • bättre kunna stötta eleverna att nå sina mål

Anmäl dig i formuläret för att få inspelningen direkt till din mejl.

Säker datalagring

Med Haldor kan ni välja att lagra och behandla all er data i Sverige på ett GDPR-säkert sätt och i enlighet med Schrems II.

Läs mer om vår datalagring

Få inspelningen av webbinariet

Fyll i formuläret nedan för att få inspelningen direkt till din mejl.

Om du inte får något mejl kan den ha fastnat i skräpposten, titta även där.