Förskola

Med Haldors tjänster för förskola kan pedagoger skapa planeringar och smidigt dokumentera barnens utveckling och lärande kopplat till läroplanen – direkt i Microsoft Teams. Det underlättar pedagogers arbete, samlar allt underlag för det systematiska kvalitetsarbetet på ett ställe och gör det enkelt för vårdnadshavare att följa sitt barns utveckling i förskolan.

All planering och dokumentation på ett ställe

Haldor har inbyggt stöd för förskolans läroplan vilket gör det enkelt att skapa pedagogiska planeringar kopplat till läroplanens mål och att dokumentera direkt mot planeringen. Pedagoger kan planera och dokumentera för hela gruppen, för en mindre grupp barn eller ett enskilt barn och smidigt låta vårdnadshavare ta del av dokumentationen.

Med allt samlat på ett ställe får verksamheten en tydlig översikt och ett bra stöd för det systematiska kvalitetsarbetet på alla nivåer.

Föräldrar blir mer delaktiga

Vårdnadshavare kan följa sitt barns utveckling och lärande i Haldor. Med bilder och text kommer vårdnadshavare närmare den pedagogiska verksamheten och blir mer delaktiga i sitt barns utbildning.

Med Haldors unika tjänster underlättas också dialogen mellan pedagoger och vårdnadshavare. Pedagoger kan kommunicera med varandra och med vårdnadshavare via en meddelandefunktion direkt inifrån Haldor.

Fungerar på surfplatta, mobil och dator

Haldors tjänster kan användas på flera olika enheter. Det gör att pedagoger direkt kan dokumentera både planerade och spontana aktiviteter och undervisningstillfällen i verksamheten.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja lagring och drift i svenskägda datacenter eller i vår Microsoft Azure-miljö. Oavsett vilket val ni gör så hanteras personuppgifter och  dokumentation i Haldor Education på ett säkert sätt. Läs mer om vår datalagring.

Fler uppskattade funktioner

  • Personlig översiktssida ger komplett vy över dagens aktiviteter och dokumentation.

  • Microsofts Avancerade läsare i Haldors tjänster gör innehåll tillgängligt för alla användare, oavsett läs- eller språkkunskaper.

Tjänster för förskolor

Haldor Dashboard

En kostnadsfri översiktssida som ger en personlig vy över vad som är aktuellt den närmaste tiden. Gör det enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite.

Läs mer

Läs mer

Haldor Planering & dokumentation för förskola

Skapa pedagogiska planeringar och dokumentera kopplat till målen i Skolverkets läroplan i Microsoft Teams. Gör det enkelt för pedagoger att följa barnens lärande och utveckling.

Läs mer

Läs mer

Haldor Elevdokumentation

Gör det enkelt för pedagogen att få en överblick av och tillgång till allt som rör barnet och barnets utveckling. Samlar dokumentation, extra anpassningar, planering, anteckningar, filer med mera på ett ställe i Microsoft Teams.

Läs mer

Läs mer

Haldor Vårdnadshavare

Gör det enkelt för vårdnadshavare att följa och vara delaktig i sitt barns lärande och utveckling, ta del av aktuella nyheter och kommunicera med ansvarig pedagog.

Läs mer

Läs mer

Haldor Utvecklingssamtal

Gör så ansvarig pedagog kan lägga och hantera in bokningsbara tider för utvecklingssamtal. De kan också lägga till formulär som vårdnadshavare och pedagog ska fyllas i inför och under samtalet.

Läs mer

Läs mer

Haldor Analys & uppföljning

Ger en tydlig överblick över er data från Haldor Education. Skolledare får snabbt aktuella analyser och rapporter för att fatta säkra beslut kring insatser och resurser på alla nivåer i organisationen.

Läs mer

Läs mer

Vill du veta mer om Haldors tjänster för förskola?

Kontakta oss