Hem>Tjänster>Förskola

Förskola

Med Haldor Education i förskola kan pedagoger enkelt dokumentera barnens dag med bild och text kopplat till läroplanen. Det gör det lätt för vårdnadshavare att följa sitt barns vardag och utveckling.

Lätt att dokumentera verksamheten

Haldor Education har stöd för förskolans läroplan vilket gör det enkelt att skapa pedagogiska planeringar kopplat till läroplanens mål och även dokumentera mot planeringen. Pedagoger kan dokumentera för hela gruppen och samtidigt dela dokumentationen med vårdnadshavare. Med bilder från vardagen kan pedagogerna göra dokumentationen mer levande.

Enkelt för vårdnadshavare att följa sina barn

Vårdnadshavare kan lätt följa sitt barns utveckling och lärande i Haldor Education. Med bilder och text från barnets vardag kommer vårdnadshavare närmare verksamheten och blir mer delaktiga.

Med Haldor Educations unika lösning underlättas också dialogen mellan pedagoger och vårdnadshavare. Pedagogen kan direkt inifrån Haldor Education kommunicera med vårdnadshavare via en meddelandefunktion.

Fungerar på surfplatta, mobil och dator

Haldor Education kan användas på flera olika enheter. Det gör att pedagoger direkt kan dokumentera både planerade och spontana händelser under dagen.

Fler uppskattade funktioner

  • Personlig översiktssida ger komplett vy över dagens aktiviteter och dokumentation.

  • Microsofts Avancerade läsare i Haldor Education gör innehåll tillgängligt för alla användare, oavsett läs- eller språkkunskaper.

Moduler och funktioner för förskolor

Planering och dokumentation

Skapa planeringar och dokumentation i Microsoft Teams kopplat till förskolans mål som hämtas från Skolverket.

Läs mer

Nyheter

Sprid aktuell information och händelser snabbt och smidigt med nyheter. Exempelvis veckobrev eller information om vad som händer på förskolan.

Läs mer

Vårdnadshavare

Gör det enkelt för vårdnadshavare att följa och vara delaktig i sitt barns lärande och utveckling, ta del av aktuella nyheter och kommunicera med ansvarig pedagog.

Läs mer

Extra anpassningar

Synliggör om det finns några extra anpassningar som lärare måste ta hänsyn till i sin undervisning. Extra anpassningar visas för den läraren när denne skapar en ny planering eller dokumentation för sin elevgrupp.

Läs mer

Utvecklingssamtal

Gör så ansvarig pedagog kan lägga och hantera in bokningsbara tider för utvecklingssamtal. De kan också lägga till formulär som ska fyllas i inför och under samtalet.

Läs mer

Haldor Admin

Gör det enkelt att administrera användare, roller och användarbehörighet för behörighetsstyrda delar av organisationen.

Läs mer

Planering och dokumentation

Med modulen Planering och dokumentation kan lärare enkelt skapa pedagogiska planeringar kopplat till läroplanens mål och även dokumentera mot planeringen. Pedagoger kan dokumentera för hela gruppen och samtidigt dela dokumentationen med föräldrar om ni har modulen Vårdnadshavare.

Modulen gör det också möjligt att:

  • Följa barnens lärande och utveckling.
  • Skapa multimodala planeringar och uppgifter med inbäddat, rörligt material från bland annat digitala läromedel, Sway, Forms och Youtube som inspirerar till lärande.
  • Göra dokumentationen mer levande med bilder från barnens vardag.
^ Tillbaka till alla moduler

Nyheter

Med modulen Nyheter kan skolor snabbt och smidigt sprida aktuell information, exempelvis veckobrev eller information om vad som händer på förskolan.

Nyhetsinläggen kan riktas till hela förskolan, till en eller flera avdelningar eller grupper. Även vårdnadshavare kan läsa nyhetsinläggen som gäller deras barn om ni har modulen Vårdnadshavare.

Med Microsofts Avancerade läsare integrerad även i nyhetsfunktionen kan vårdnadshavare och pedagoger som behöver text uppläst eller översatt tillgodogöra sig informationen

^ Tillbaka till alla moduler

Vårdnadshavare

Med denna modul kan föräldrar enkelt följa sitt barns lärande och utveckling i Haldor Education. Genom att logga in kan föräldrar se planeringar och dokumentation som pedagogerna har skapat för deras barn.

I vårdnadshavarmodulen kan föräldrar skicka meddelanden direkt till barnets ansvariga pedagog och få svar på samma ställe. Till modulen Vårdnadshavare finns även en app som vårdnadshavare kan ladda ner från App Store eller Google Play så de får notiser om sina barn direkt i mobilen.

Om ni väljer att kombinera vårdnadshavarmodulen med modulen Utvecklingssamtal kan vårdnadshavare även boka utvecklingssamtal och få den information som de behöver för att förbereda sig inför samtalet i Haldor.

^ Tillbaka till alla moduler

Extra anpassningar

Med Extra anpassningar kan ni synliggöra om det finns några extra anpassningar som pedagogerna måste ta hänsyn till barngruppen. Extra anpassningar visas när en pedagog skapar en ny planering.

Pedagoger kan både se och skapa extra anpassningar för barn de är ansvariga för. Utöver det är det bara en pedagog med rollen Specialpedagog i Haldor Education som kan se och skapa extra anpassningar för samtliga barn på förskolan.

Om ni kombinerar denna modul med modulen Vårdnadshavare så kan även vårdnadshavare se sitt barns eventuella extra anpassningar.

^ Tillbaka till alla moduler

Utvecklingssamtal

Med modulen Utvecklingssamtal kan pedagoger lägga in bokningsbara tider för utvecklingssamtal. De kan också lägga till formulär som ska fyllas i inför och under samtalet.

Modulen samlar allt pedagoger behöver i utvecklingssamtalet på ett ställe så de behöver inte gå mellan olika system eller söka efter information under utvecklingssamtalet.

Genom att kombinera denna modul med modulen Vårdnadshavare kan vårdnadshavare boka, av- och omboka samtal.

^ Tillbaka till alla moduler

Haldor Admin

En modul som gör det enkelt för it-avdelningar att administrera användare, roller och användarbehörighet för behörighetsstyrda delar av organisationen.

Haldor Admin ger tillgång till Microsofts School Data Sync-funktioner (SDS), där administratörer kan hantera enskilda skolor, med tillhörande grupper, lärare och elever inom en Office 365-miljö.

Modulen gör det också möjlighet att administrera vårdnadshavarkonton för Haldor Education.

Läs mer om Haldor Admin >>

^ Tillbaka till alla moduler

Vill du veta mer om Haldor Education för förskola?

Kontakta Mikael eller fyll i vårt formulär så hör vi av oss!

Fyll i vårt kontaktformulär
Mikael Magnuson
Mikael MagnusonSälj- och partneransvarig
070-564 07 09