Barnehage

Med Haldors tjenester for barnehagen kan pedagoger enkelt dokumentere barnas dag med bilder og tekst knyttet til rammeplanen. Det gjør det lett for foresatte å følge med på barnets hverdag og utvikling.

Lett å dokumentere virksomheten

Haldor har innebygd støtte for barnehagens rammeplan, noe som gjør det enkelt å utarbeide pedagogiske opplegg knyttet til rammeplanens mål, og også å dokumentere disse. Pedagoger kan dokumentere for hele gruppen og samtidig dele dokumentasjonen med foresatte. Med bilder fra hverdagen kan pedagogene gjøre dokumentasjonen mer levende.

Enkelt for foresatte å følge med på barna

Foreldre og andre foresatte kan lett følge med på sitt barns læring og utvikling i Haldor Education. Med bilder og tekst fra barnets hverdag kommer foresatte nærmere virksomheten og blir mer engasjerte.

Med Haldors unike tjenester forenkles også dialogen mellom pedagoger og foresatte. Pedagogen kan kommunisere med foresatte via en meldingsfunksjon direkte fra Haldor Education.

Fungerer på nettbrett, mobil og datamaskin

Haldors tjenester kan benyttes på flere forskjellige enheter. Det gjør at pedagoger umiddelbart kan dokumentere både planlagte og spontane hendelser i løpet av dagen.

Trygg og sikker datalagring

Med Haldor kan dere velge lagring og drift i svenskeide datasentre eller i vår Microsoft Azure-miljø. Uansett hvilket valg dere tar, blir personopplysninger og dokumentasjon i Haldor Education håndtert på en sikker måte. Les mer om hvordan vi lagrer data.

Flere nyttige funksjoner

  • Personlig oversiktsside gir komplett oversikt over dagens aktiviteter og dokumentasjon.
  • Microsofts Engasjerende leser i Haldors tjenester gjør innhold tilgjengelig for alle brukere, uavhengig av lese- eller språkferdigheter.

Tjenester for barnehagen

Haldor Dashboard

En gratis oversiktsside som gir en personlig oversikt over hva som er aktuelt den nærmeste tiden. Gjør det enkelt å navigere mellom funksjonene du har i Haldor Education Suite.

Les mer

Läs mer

Haldor Planlegging & dokumentasjon for barnehagen

Lag pedagogiske opplegg og dokumenter dem i Microsoft Teams ut fra målene i Utdanningsdirektoratets rammeplan for barnehagen. Gjør det enkelt for pedagoger å følge med på barnas læring og utvikling.

Les mer

Läs mer

Haldor Elevdokumentasjon

Gjør det enkelt for pedagogen å få tilgang til alt som angår barnet og barnets utvikling. Samler dokumentasjon, ekstra tilpasninger, undervisningsopplegg, notater, filer med mer på ett sted i Microsoft Teams.

Les mer

Läs mer

Haldor Foresatte

Gjør det enkelt for foreldre og andre foresatte å følge med på og ta del i barnets læring og utvikling, lese aktuelle nyheter og kommunisere med ansvarlig pedagog.

Les mer

Läs mer

Haldor Utviklingssamtale

Gjør at ansvarlig pedagog kan legge inn og behandle forespørsler om utviklingssamtale. De kan også legge til skjemaer som foresatte og pedagogen skal fylle ut før og i løpet av samtalen.

Les mer

Läs mer

Vil du vite mer om Haldors tjenester for barnehagen?

Kontakt oss