Hør det fra våre kunder

Vi er kun så gode som referansene våre. Her kan du lese hva noen av våre kunder mener om oss.

REFERANSE – Vetlanda kommune

Voksenopplæring Vetlanda

Et sammenhengende digitalt miljø der studentene vet hvor og hvordan de skal finne sitt materiale er det viktigste for at utdanningen skal fungere smidig. Det mener Mikael Samuelsson, en av lærerne på Voksenopplæringen i Vetlanda som har funnet en effektiv arbeidsmåte med Haldors planleggingsfunksjon.

REFERANSE – Mimers VGS

Mimers videregående skole

Mimers spesialiserer seg på elever med Asperger syndrom, høytfungerende autism, ADHD og lignende diagnoser. Med Haldor har det blitt enklere for lærerne å tilpasse undervisningen etter de enkelte elevenes individuelle forutsetninger.

REFERANSE – Alta kommune

Alta kommune

Da Alta kommune skulle velge ny digital læringsplattform til to av de største ungdomsskolene, ønsket de seg en løsning som var kompatibel med Microsoft Teams. Valget av leverandør falt på Haldor, og bare måneder etter oppstart opplever både lærere og elever at skolehverdagen har blitt enklere.

REFERANSE – Sogndal kommune

Sogndal kommune

For en kommune som Sogndal, med lange avstander og behov for gode kommunikasjonsverktøy, er Microsoft Teams en stor satsing. Da de skulle velge ny digital læringsplattform til skolene, bestemte de seg for Haldor – både fordi systemet fungerer godt med Teams, og fordi det kan skreddersys basert på ønsker og behov.

REFERANSE – Älvdalen kommune

Älvdalen skole

I Älvdalens kommune har flest niendeklassinger i Dalarna nådd kompetansemålene i alle fag. Det viser statistikk fra det svenske Skolverket, som har sett på samtlige kommuner i Dalarna. En av grunnene er implementeringen av Haldors helhetsløsninger.

REFERANSE – Enköping kommune

Westerlundska videregående skole

Westerlundska videregående skole er med 12 nasjonale programmer og 1400 elever Enköpings eneste videregående skole. Da skolen lette etter en plattform som var helt og fullt integrert i Microsoft Teams, falt valget på Haldor.

REFERANSE – Bräcke kommune

Kälarne skole

Med seks mil til nærmeste grunnskole i kommunen på den jemtlandske landsbygda hadde Kälarne skole et stort behov for pålitelige digitale verktøy. Takket være Haldors læringsplattform kan skolen nå tilby større transparens og tydelighet for så vel lærere som elever og foresatte – bygge bro over avstander.