Kälarne skoles reise til digital foregangsskole – med Haldor

Med seks mil til nærmeste grunnskole i kommunen på den jemtlandske landsbygda hadde Kälarne skole et stort behov for pålitelige digitale verktøy.

Takket være Haldors læringsplattform kan skolen nå tilby større transparens og tydelighet for så vel lærere som elever og foresatte – bygge bro over avstander.

Et hundretalls elever fra førskole til niende skoleår deler på lokalene på Kälarne skole. Her har de nærhet til naturen, en stor skolegård som inviterer til bevegelse og restitusjon, og idrettshall og svømmehall. Kälarne er den lille skolen som ligger midt mellom Østersund og Sundsvall, på den jemtlandske landsbygda.

– Det er store avstander her, og å slå sammen klasser kan iblant være en utfordring. Vi har kjempegreie elever og høyt kvalifiserte lærere, forteller rektor Eva Kvist.

Lette etter en fleksibel løsning

For noen år siden brukte Kälarne skole et statisk system for å registrere fravær og for å gi sluttevalueringer og karakterer, uten muligheter for interaktivitet.

– Det fantes ingen fleksibilitet, sier Eva Kvist.

Behovet for å finne et digitalt og interaktivt verktøy begynte å gjøre seg mer og mer gjeldende. Matte- og realfaglærer Eddie Backlund deltok på en inspirasjonsdag i Sundsvall og vant tilfeldigvis en konkurranse der gevinsten var en gjennomgang av hvordan man kunne jobbe med forskjellige hjelpemidler.

– Vi var på en forelesning om Haldor og følte umiddelbart at ja, slik vil vi ha det. Det føltes så mye mer levende enn hvordan vi hadde det da, sier Eva Kvist.

– Det er enkelt og behagelig å ha alt samlet. Når det er nødvendig, går jeg inn i Haldor hver dag. Jeg tror mange setter pris på å kunne få vite hva en oppgave blir vurdert ut fra.
Mina, elev, Kälarne skole

Som sagt, så gjort. I 2017 ble det vedtatt å implementere Haldors læringsplattform for å samle alt fra skoleinformasjon og undervisningsopplegg til vurderinger, timeplaner og utviklingssamtaler – på ett og samme sted, integrert i Microsoft Teams.

– Det er enkelt og behagelig å ha alt samlet. Når det er nødvendig, går jeg inn i Haldor hver dag. Jeg tror mange setter pris på å kunne få vite hva en oppgave blir vurdert ut fra, sier niendeklassingen Mina.

Mimi Kallin, skoleadministrator og kontaktlærer for 8. og 9. klasse, er enig:

– Ja, jeg tror det er viktig for elevene å kunne se hva som forventes av dem. Det blir veldig tydelig i Haldor, og elevene virker svært tilfredse med det.

”Stor lydhørhet”

Då Kälarne skola var tidigt ute med att börja använda Haldor, har de varit en stor del i utvecklingen av de olika tjänsterna. För skolan har det varit av vikt att kunna positionera sig som digitalt i framkant, för att kunna bidra till gemenskap och sammanhållning i en kommun med långa avstånd.

– Att börja jobba med nya digitala system kan ta tid och jag tycker att Haldor är lyhörda med vad vi har efterfrågat, säger Eddie Backlund.

– Supporten och stödet från Haldor är fantastiskt. Det spelar ingen roll vad vi har efterfrågat eller vad vi har velat få hjälp med. Lyhördheten för önskemål är stor, fyller Mimi Kallin i.

Tydeligere oversikt for foresatte

En ting Kälarne skole setter pris på, er hvordan Haldors plattform også kan brukes av foreldre og andre foresatte. Her kan foresatte lett gå inn og delta i utviklingssamtaler og se hvordan det går med eleven. Dessuten blir det enklere å passe på at ingen faller av lasset.

– Det er veldig fleksibelt. Overføring av informasjon har vært et svakt punkt tidligere. For en lærer kan alt virke opplagt, og tilbakemeldinger ble tidligere skrevet med penn på papir. Nå kan for eksempel en foresatt gå inn i Haldor, klikke på en oppgave og lese tilbakemeldingen, sier Eva Kvist.

Hun legger til:

– Som lærer har man en stor arbeidsbyrde, og alt som kan gjøre jobben lettere, er velkommen. Vi har som oppdrag at alle våre elever skal ha de beste forutsetninger for å lykkes med skolegangen sin. Haldor gjør det veldig tydelig hvordan det går med den enkelte elev.

Vil satse enda mer

Mimi Kallin beskriver ytterligere et ønskemål – å kunne bruke Haldor i Teams-appen. Etter at dette ble innfridd, har elevene nå tilgang til læringsplattformen uansett hvor de befinner seg.

– Det er flott at jeg aldri har blitt møtt med «Det går ikke». Alt vi har etterspurt, er blitt iverksatt.

Planen fremover er å fortsette å utvikle skolen digitalt for å kunne holde stillingen som digital foregangsskole – i en skolevirkelighet der det fortsatt gjenstår en del å ønske seg.

– Generelt sett kjører alle skoler sitt eget løp, og hvor digitalisert skolen er, avhenger ofte av hvem som har ansvaret for skolens IT. Det er en ferskvare som må holdes levende, sier Eddie Backlund.

Eva Kvist er enig:

– På skolen vår har vi lærere som er villige til å satse, og jeg merker også at det finnes en vilje til å bruke digitale verktøy blant både elever og foresatte. Dette har vært enda viktigere under koronaen. Å kunne være tydelig og transparent gjør det mulig for alle å føle seg rolige og trygge. Det vinner alle på, og det er de store delene som Haldor bidrar med.

Vil du vite mer om Haldor?

Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi ut hva verktøyet kan gjøre for deg og din arbeidsplass!

Kontakt oss