Skreddersy Microsoft Teams til deres skole

Med tjenestene i Haldor Education Suite kan dere velge de funksjonene dere trenger i Microsoft Teams, for eksempel timeplan, fravær, dokumentasjon eller kommunikasjon med foresatte. Velger dere samtlige moduler, får der en komplett, moderne læringsplattform sømløst integrert i Microsoft Teams.

Ved å velge de modulene som passer deres behov, kan dere skreddersy Teams til nettopp deres skole eller kommune.

Dette inngår i alle tjenester:
  • Haldor Dashboard – en personlig oversiktsside for elever og lærere som viser hva som er aktuelt den nærmeste tiden.
  • Microsofts Engasjerende leser – Gjør nyheter, beskjeder, undervisningsopplegg og oppgaver mer tilgjengelige for lærere, elever og foresatte med lese- og skrivevansker.

Trygg og sikker datalagring

Med Haldor kan dere velge lagring og drift i svenskeide datasentre eller i vår Microsoft Azure-miljø. Uansett hvilket valg dere tar, blir personopplysninger og dokumentasjon i Haldor Education håndtert på en sikker måte. Les mer om hvordan vi lagrer data.

Alle tjenester i Haldor Education Suite

Haldor Dashboard

En gratis oversiktsside som gir en personlig oversikt over hva som er aktuelt den nærmeste tiden. Gjør det enkelt å navigere mellom funksjonene du har i Haldor Education Suite.

Les mer

Läs mer

Haldor Planlegging & vurdering

Utarbeid og vurder undervisningsopplegg og Teams-oppgaver i Microsoft Teams knyttet til kjerneelementer og kompetansemål fra alle Utdanningsdirektoratets læreplaner eller egne læreplaner.

Les mer

Läs mer

Haldor Oppgaver

Arbeid med medelev- og egenvurdering, gruppeoppgaver og basisgrupper i gruppearbeid med Haldors oppgaver. Utarbeid og vurder oppgaver knyttet til kjerneelementer og kompetansemål fra alle Utdanningsdirektoratets læreplaner eller egne læreplaner.

Les mer

Läs mer

Haldor Timeplaner & fravær

Vis læreres og elevers personlige timeplaner direkte i Microsoft Teams. Lærere kan enkelt føre elevenes fravær, både gyldig og ugyldig, rett i timeplanen.

Les mer

Läs mer

Haldor Timeplan pluss

Gir lærere, elever og foresatte full oversikt over planlagte prøver, møter og oppgaver. Det gjør det enkelt for lærere å se elevenes arbeidsmengde, og kan søke etter passende datoer når det for eksempel passer å legge inn prøver eller oppgaver.

Les mer

Läs mer

Haldor Elevdokumentasjon

Gjør det enkelt for lærere å få tilgang til alt som angår eleven og elevens utvikling. Samler underveisvurderinger, ekstra tilpasninger, formelle vurderinger, individuelle utviklingsplaner, kommende undervisningsopplegg, notater og filer på ett sted i Microsoft Teams.

Les mer

Läs mer

Haldor Planlegging & dokumentasjon for barnehagen

Lag pedagogiske opplegg og dokumenter dem ut fra målene i Rammeplan for barnehagen i Microsoft Teams. Gjør det enkelt for pedagoger å følge med på barnas læring og utvikling.

Les mer

Läs mer

Haldor Foresatte

Gjør det enkelt for foresatte å følge med på og ta del i barnets læring og utvikling, lese aktuelle nyheter og kommunisere med kontaktlærer.

Les mer

Läs mer

Haldor Utviklingssamtale

Gjør at kontaktlærere kan legge inn og behandle forespørsler om utviklingssamtaler. De kan også legge til skjemaer som elever og foresatte skal fylle ut før og i løpet av samtalen.

Les mer

Läs mer

Haldor Homework

Gjør at foresatte har tilgang til elevens lekser og skoleoppgaver og gir den innsikten de trenger for å kunne støtte eleven i leksearbeidet.

Les mer

Läs mer

Haldor Analyse & oppfølging

Gir en tydelig oversikt over dine data fra Haldor Education. Skoleledere mottar raskt aktuelle analyser og rapporter for å kunne ta trygge beslutninger om tiltak og ressurser på alle nivåer i organisasjonen.

Les mer

Läs mer

Plagiatkontroll i Teams-oppgaver

Koble sammen Microsoft Teams oppgavefunksjon med Ouriginals plagiatkontroll for enklere å kunne oppdage og håndtere plagiering i elevarbeider direkte i Teams. Tjenesten kjøpes via Ouriginal.

Les mer

Läs mer

Vil du vite mer om våre tjenester?

Kontakt oss