Oppgaver

Med Haldor Oppgaver kan dere opprette og vurdere oppgaver knyttet til kjerneelementer og kompetansemål fra alle Utdanningsdirektoratets læreplaner eller egne læreplaner. Oppgavene kan selvsagt inngå i undervisningsopplegg hvis dere har Haldor Planlegging & vurdering.

Prøv våre tjenester

Vil du prøve Haldor Oppgaver eller noen av våre andre tjenester? Kontakt oss for mer informasjon eller for å komme i gang med din testperiode.

Jeg vil vite mer

Arbeid med medelev- og egenvurdering

Forskjellen på Haldor-oppgaver og Teams-oppgaver er at det i Haldors oppgavefunksjon kan arbeides med medelev- og egenvurdering og gruppeoppgaver. Med Haldor Oppgaver kan dere også arbeide med basisgrupper i gruppearbeider. Læreren bestemmer hvor mange basisgrupper som skal opprettes, eller hvor mange elever det skal være i hver basisgruppe, og Haldor genererer deretter gruppene automatisk.

Med Haldor oppgaver kan lærere også:

  • Tydeliggjøre kompetansemålene slik at elevene enda bedre kan forstå hva som forventes av dem i en oppgave.
  • Følge med på elevenes læring og utvikling i en vurderingsoversikt.
  • Lage multimodale oppgaver med innebygd, levende materiell fra blant annet SwayForms og YouTube, som motiverer for læring.

Ouriginals plagieringskontroll er innebygd* i Haldors oppgaver, noe som gjør det enklere å oppdage og håndtere plagiering i elevarbeider direkte i Teams.

Lås og skjul oppgaver

Med Haldor Oppgaver er det mulig å låse, skjule og planlegge publisering av oppgaver. Det betyr at lærere kan planlegge, forberede og publisere prøver og oppgaver på forhånd uten at eleven kan begynne å jobbe med oppgaven.

Hvis dere kombinerer Oppgaver med Haldor Foresatte, kan også foresatte se sitt barns oppgaver.

* Forutsetter at dere har en avtale med Ouriginal.

Haldor Dashboard er alltid inkludert

Haldor Dashboard gir deg en personlig oversiktsside i Microsoft Teams med alt som er aktuelt for deg den nærmeste tiden. Oversikten gjør det også enkelt å navigere mellom funksjonene du har i Haldor Education Suite, for eksempel undervisningsopplegg, oppgaver, timeplan, underveisvurderinger og fravær. Oversiktssiden er inkludert gratis i alle Haldors tjenester.

Trygg og sikker datalagring

Med Haldor kan dere velge lagring og drift i svenskeide datasentre eller i vår Microsoft Azure-miljø. Uansett hvilket valg dere tar, blir personopplysninger og dokumentasjon i Haldor Education håndtert på en sikker måte.

Les mer om hvordan vi lagrer data