Uppgifter

Med Haldor Uppgifter kan ni skapa och bedöma uppgifter kopplat till centralt innehåll och kunskapskrav från Skolverkets alla läroplaner eller era egna läroplaner. Uppgifterna kan självklart användas i planeringar om ni har Haldor Planering & bedömning.

Icon Haldor assignment

Prova våra tjänster kostnadsfritt

Vill du prova Uppgifter eller några av våra andra tjänster? Kontakta oss för att få mer information eller för att komma igång med din testperiod.

Jag vill veta mer

Arbeta med kamrat- och självbedömning

Skillnaden mellan Haldoruppgifter och Teamsuppgifter är att lärare kan arbeta med kamrat- och självbedömning samt gruppuppgifter i Haldors uppgiftsfunktion. Med Haldor Uppgifter kan ni också arbeta med basgrupper i grupparbeten. Läraren bestämmer hur många basgrupper som ska finnas eller hur många elever som ska finnas i varje basgrupp, sen genererar Haldor grupperna automatiskt.

Med Haldor Uppgifter kan lärare också:

  • Förtydliga kunskapskraven så eleverna ännu bättre kan förstå vad som förväntas av dem i en uppgift.
  • Följa elevernas lärande och utveckling i en bedömningsöversikt.
  • Skapa multimodala uppgifter med inbäddat, rörligt material från bland annat Sway, Forms och Youtube som inspirerar till lärande.

Ouriginals plagieringskontroll finns inbyggd* i Haldor Uppgifter vilket gör det enklare att upptäcka och hantera plagiering i elevarbeten direkt i Teams.

Om ni kombinerar Uppgifter med Haldor Vårdnadshavare kan även vårdnadshavare se sitt barns uppgifter.

* Förutsätter att ni har ett avtal med Ouriginal.

Haldor Dashboard ingår alltid

Haldor Dashboard ger dig en personlig översiktssida i Microsoft Teams med allt som är aktuellt för dig den närmaste tiden. Dashboarden gör det också enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite, till exempel planeringar, uppgifter, schema, omdömen och närvaro. Dashboarden ingår kostnadsfritt i alla Haldors tjänster.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja att lagra och behandla all er data i Sverige. Det betyder att de personuppgifter och den dokumentation ni har i Haldor Education hanteras på ett GDPR-säkert sätt och i enlighet med Schrems II överförs ingen data till tredje land.

Läs mer om vår datalagring