Uppgifter

Med Haldor Uppgifter kan ni arbeta med kamrat- och självbedömning, gruppuppgifter och basgrupper i grupparbeten. Skapa och bedöm uppgifter kopplat till centralt innehåll och bedömningskriterier från Skolverkets alla läroplaner eller era egna läroplaner. Uppgifterna kan självklart användas i planeringar om ni har Haldor Planering & bedömning.

Prova våra tjänster

Vill du prova Uppgifter eller några av våra andra tjänster? Kontakta oss för att få mer information eller för att komma igång med din testperiod.

Jag vill veta mer

Arbeta med kamrat- och självbedömning

Skillnaden mellan Haldoruppgifter och Teamsuppgifter är att lärare kan arbeta med kamrat- och självbedömning samt gruppuppgifter i Haldors uppgiftsfunktion. Med Haldor Uppgifter kan ni också arbeta med basgrupper i grupparbeten. Läraren bestämmer hur många basgrupper som ska finnas eller hur många elever som ska finnas i varje basgrupp, sen genererar Haldor grupperna automatiskt.

Med Haldor Uppgifter kan lärare också:

  • Förtydliga bedömningskriterierna så eleverna ännu bättre kan förstå vad som förväntas av dem i en uppgift.
  • Följa elevernas lärande och utveckling i en bedömningsöversikt.
  • Skapa multimodala uppgifter med inbäddat, rörligt material från bland annat Sway, Forms och Youtube som inspirerar till lärande.

Ouriginals plagieringskontroll finns inbyggd* i Haldor Uppgifter vilket gör det enklare att upptäcka och hantera plagiering i elevarbeten direkt i Teams.

Lås och dölj uppgifter

Med Haldor Uppgifter finns möjligheten att låsa och dölja uppgifter. Det innebär att lärare kan planera och förbereda prov och uppgifter i förhand utan att eleven kan börja arbeta med uppgiften.

Om ni kombinerar Uppgifter med Haldor Vårdnadshavare kan även vårdnadshavare se sitt barns uppgifter.

* Förutsätter att ni har ett avtal med Ouriginal.

Haldor Dashboard ingår alltid

Haldor Dashboard ger dig en personlig översiktssida i Microsoft Teams med allt som är aktuellt för dig den närmaste tiden. Dashboarden gör det också enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite, till exempel planeringar, uppgifter, schema, omdömen och närvaro. Dashboarden ingår kostnadsfritt i alla Haldors tjänster.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja lagring och drift i svenskägda datacenter eller i vår Microsoft Azure-miljö. Oavsett vilket val ni gör så hanteras personuppgifter och dokumentation i Haldor Education på ett säkert sätt.

Läs mer om vår datalagring