Vuxenutbildning

Haldors tjänster för vuxenutbildning effektiviserar skoldagarna för elever och lärare. Elever kan enkelt delta i undervisningen oavsett om de är på plats i skolan eller sitter på distans.

Skapa egna kursplaner eller använd Skolverkets

I Haldor kan lärare inom vuxenutbildning arbeta med de inbyggda kursplanerna från Skolverket eller skapa egna kursplaner. Det innebär att lärare kan skapa kursplaner med eget innehåll och bedömningskriterier som de sedan bedömer och ger feedback utifrån.

En personlig översiktssida för alla kurser

Alla kurser, uppgifter och bedömningar samlas i en översiktsvy för varje elev. Så oavsett om eleven går en eller flera kurser är det enkelt att få en överblick av vad som är aktuellt. Även lärare har en personlig översiktsvy med aktuella händelser, uppgifter, bedömningar med mera.

Delta i lektioner – på distans eller på plats

Tack vare att Haldors tjänster är helt integrerade i Microsoft Teams begränsas inte undervisningen till ett klassrum. Oavsett om elever arbetar på distans eller på plats i skolan kan de vara med i undervisningen och samarbeta med både lärare och elever.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja lagring och drift i svenskägda datacenter eller i vår Microsoft Azure-miljö. Oavsett vilket val ni gör så hanteras personuppgifter och dokumentation i Haldor Education på ett säkert sätt. Läs mer om vår datalagring.

Fler uppskattade funktioner

  • Personlig översiktssida ger komplett vy över dagens aktiviteter, planeringar, uppgifter och bedömningar.

  • Stöd för gruppuppgifter.

  • Möjlighet för kamrat- och självbedömning.

  • Stödjer och förenklar formativt arbetssätt.
  • Stöd för att tydliggöra bedömningskriterier för elever.

  • Microsofts Avancerade läsare gör information i nyheter, planeringar och uppgifter mer tillgängliga för alla användare, oavsett läs- och skrivförmåga.

  • Fungerar på surfplatta, mobil och dator.

Tjänster för vuxenutbildning

Haldor Dashboard

En kostnadsfri översiktssida som ger en personlig vy över vad som är aktuellt den närmaste tiden. Gör det enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite.

Läs mer

Läs mer

Haldor Planering & bedömning

Skapa och bedöm planeringar och Teamsuppgifter i Microsoft Teams kopplat till centralt innehåll och bedömningskriterier från Skolverkets eller era egna ämnes- och kursplaner.

Läs mer

Läs mer

Haldor Uppgifter

Arbeta med kamrat- och självbedömning, gruppuppgifter och basgrupper i grupparbeten med Haldor Uppgifter. Skapa och bedöm uppgifter kopplat till centralt innehåll och bedömningskriterier från Skolverkets alla läroplaner eller era egna läroplaner.

Läs mer

Läs mer

Haldor Schema & närvaro

Visa lärares och elevers personliga scheman direkt i Microsoft Teams. Lärare kan också enkelt hantera sina elevers närvaro och frånvaro, både giltig och ogiltig frånvaro, direkt i schemat.

Läs mer

Läs mer

Haldor Schema plus

Schema plus ger lärare och elever en fullständig översikt över inplanerade prov, möten, uppgifter och gruppuppgifter. Det gör det enkelt att se elevernas arbetsbelastning och hitta lämpliga datum där det passar att lägga in exempelvis prov eller inlämningsuppgifter.

Läs mer

Läs mer

Haldor Elevdokumentation

Gör det enkelt för lärare att få en överblick av och tillgång till allt som rör eleven och elevens utveckling. Samlar omdömen, extra anpassningar, bedömningar, planeringar, anteckningar, filer och mycket mer på ett ställe i Microsoft Teams.

Läs mer

Läs mer

Haldor Utvecklingssamtal

Gör så mentorer kan lägga in och hantera bokningsbara tider för utvecklingssamtal. De kan också lägga till formulär som eleven ska fylla i inför och under samtalet.

Läs mer

Läs mer

Haldor Analys & uppföljning

Ger en tydlig överblick över er data från Haldor Education. Skolledare får snabbt aktuella analyser och rapporter för att fatta säkra beslut kring insatser och resurser på alla nivåer i organisationen.

Läs mer

Läs mer

Plagieringskontroll i Teamsuppgifter

Koppla ihop Microsoft Teams uppgiftsfunktion med Ouriginals plagieringskontroll för att enklare upptäcka och hantera plagiering i elevarbeten direkt i Teams. Tjänsten köps via Ouriginal.

Läs mer

Läs mer

Vill du veta mer om Haldors tjänster för vuxenutbildning?

Kontakta oss