Elevdokumentation

Gör det enkelt för lärare att få tillgång till allt som rör eleven och elevens utveckling i ett elevkort, ibland kallad en portfolio, i Microsoft Teams.

Prova våra tjänster

Vill du prova Elevdokumentation eller några av våra andra tjänster? Kontakta oss för att få mer information eller för att komma igång med din testperiod.

Jag vill veta mer

Samlar allt om eleven

I elevkortet kan mentorer se elevens samlade omdömen, extra anpassningar, bedömningar och filer, oavsett vem som gjort dokumentationen. Det gör att de smidigt kan få en tydlig helhetsbild av eleven och dess behov. Genom att komplettera med Haldor Utvecklingssamtal så samlas även framåtsyftande planering och IUP i elevdokumentationen.

Underlättar överlämning till ny personal

Nya mentorer kan smidigt få en aktuell bild av varje elevs lärande och utveckling, mål och eventuella anpassningar genom att titta i den sammanställda dokumentationen i elevkortet.

Allt som dokumenteras är kopplat till eleven och elevkortet. Det betyder att omdömen, extra anpassningar, bedömningar, framåtsyftande planering*, IUP* och filer finns kvar i elevkortet även om personalen som skrivit informationen byter jobb eller slutar.

* kräver Haldor Utvecklingssamtal

Skriv omdömen i den plattform ni jobbar i dagligen

Gör det möjligt för lärarna att skriva omdömen i den plattform de arbetar i dagligen, nämligen Microsoft Teams. Lika lätt är det för eleverna att se sina omdömen och på så sätt få en inblick i hur det går för dem.

När läraren ska skriva omdömet kan hen se alla bedömningar som gjorts sedan det senaste omdömet skrevs. På samma sätt kan eleven se vilka bedömningar som ligger till grund för omdömet. Även föräldrar får ta del av omdömet om skolan har Haldor Vårdnadshavare.

Bättre stöd för elever med extra anpassningar

Med extra anpassningar kan ni synliggöra om det finns några extra anpassningar som lärare måste ta hänsyn till i sin undervisning. Lärare kan både se och skapa extra anpassningar för elever som de undervisar eller är mentor för. Har läraren rollen Specialpedagog i Haldor kan hen se och skapa extra anpassningar för alla elever på skolan.

Har skolan Haldor Vårdnadshavare kan även föräldrar se sitt barns eventuella extra anpassningar.

Hantera filer som berör eleven

Ladda upp filer som är relevanta för eleven, t.ex. åtgärdsprogram, tidigare bedömningar från en annan skola eller elevens CV. Filerna samlas i elevkortet och finns kvar även vid byte av mentor.

Beroende på vilka andra tjänster i Haldor Education Suite som skolan har så syns också bedömningar, schema och möten i elevkortet.

Haldor Dashboard ingår alltid

Haldor Dashboard ger dig en personlig översiktssida i Microsoft Teams med allt som är aktuellt för dig den närmaste tiden. Dashboarden gör det också enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite, till exempel planeringar, uppgifter, schema, omdömen och närvaro. Dashboarden ingår kostnadsfritt i alla Haldors tjänster.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja lagring och drift i svenskägda datacenter eller i vår Microsoft Azure-miljö. Oavsett vilket val ni gör så hanteras personuppgifter och dokumentation i Haldor Education på ett säkert sätt.

Läs mer om vår datalagring