Microsoft Teams + Haldor

Less på er gamla lärplattform? Gör Microsoft Teams till den enda plattform skolan behöver!

Genom att komplettera Teams med Haldors tjänster får lärare och elever en modern, skalbar lärplattform med alla funktioner de behöver – på ett och samma ställe. En smidig lösning som förenklar skolvardagen och ger mer tid över för undervisning och mötet med eleverna.

Skräddarsy Teams för era behov

Upplev fördelarna med en sammanhållen digital lärmiljö som sätter lärprocessen i fokus. Med Haldor kan ni arbeta utifrån de svenska läroplanerna med allt från planering, bedömning, närvaro, utvecklingssamtal och kommunikation med vårdnadshavare sömlöst i Teams. Ni väljer själva vilka funktioner ni vill ha och skräddarsyr Teams utifrån era behov.

SKOLSPECIALISTEN TIPSAR!

5 fördelar med att använda Teams och Haldor

Jerker Porat, specialist på Microsofts skolteam, listar några av fördelarna med att använda Teams och Haldor:

 • Pedagoger kan jobba administrativt och pedagogiskt i samma plattform.

 • Elever får kunskap i hur man jobbar produktivt i ett världsledande samarbets- och kommunikationsverktyg.

 • Vårdnadshavare får samlad och överskådlig information från skolan och kan enkelt ta del av sitt barns utveckling.

 • Elever med försämrad läs- och skrivförmåga får hjälp genom Microsofts Avancerade läsare som är integrerat i Haldor.

 • Det hybrida lärandet och distansundervisningen underlättas.

”Eleverna får en pedagogisk, modern lärplattform som är världsledande. Haldors tjänster för den svenska skolan gör det möjligt att följa elevernas måluppfyllelse. Microsoft Teams för skola och Haldor kompletterar varandra perfekt.”

Jerker Porat, Specialist på Microsofts svenska skolteam

För alla skolformer och skolledare

Haldor Education underlättar bland annat pedagogisk dokumentation i förskolan, formativ undervisning i grundskolan, kursövergripande samarbete i gymnasiet och distansundervisning inom vuxenutbildningen.

Med vårt analysverktyg får dessutom skolledare möjlighet att följa upp den pedagogiska verksamheten. Ni får ett effektivt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet och kan fatta säkra beslut kring insatser och resurser på alla nivåer i organisationen.

Allt ni behöver i en plattform

Med Microsoft Teams har ni en världsledande kommunikations- och samarbetsplattform där ni kan dra nytta av hela Office-paketet, arbeta med Teams-uppgifter, dela innehåll och lagra allt i Sharepoint.

Utöka Teams med Haldor och få en plattform där ni dessutom kan:

 • Kommunicera med vårdnadshavare

 • Planera och bedöma utifrån alla svenska läroplaner

 • Arbeta formativt och engagera eleverna i sitt lärande

 • Få en tydlig översikt över alla team

 • Se schema och hantera närvaro

 • Stötta det systematiska kvalitetsarbetet

 • Lägga till integrerade digitala lärresurser direkt i planeringar

 • Planera undervisningen med full koll på extra anpassningar

 • Boka och genomföra utvecklingssamtal

 • Samla all dokumentation kring eleven

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja lagring och drift i svenskägda datacenter eller i vår Microsoft Azure-miljö. Oavsett vilket val ni gör så hanteras personuppgifter och dokumentation i Haldor Education på ett säkert sätt.

Läs mer om datalagring i Haldor

Våra kunder berättar

Westerlundska gymnasiet är med 12 nationella program och 1400 elever Enköpings enda gymnasieskola. När skolan sökte efter en plattform som helt och hållet var integrerat i Microsoft Teams, föll valet på Haldor.

Därför valde Enköping Haldor

Se en demo av Haldor Education

Är du nyfiken på att se hur Haldor fungerar?

Under vår demo visar vi hur ni kompletterar Microsoft Teams med Haldors tjänster och får en lärplattform skräddarsydd efter era behov.

Få demon direkt till din mejl