Microsoft Teams og Haldor

Gjør Microsoft Teams til den eneste plattformen skolen trenger!

Ved å legge til Haldors tjenester i Teams får lærere og elever en moderne, skalerbar læringsplattform med alle funksjonene de trenger – på ett og samme sted. En fleksibel løsning som forenkler skolehverdagen og gir mer tid til undervisning og elevene.

Skreddersy Teams ut fra deres behov

Opplev fordelene med et sammenhengende digitalt læringsmiljø med læringsprosessen i fokus. Med Haldor kan du jobbe ut ifra de norske læreplanene med alt fra planlegging, vurdering, oppmøte og fravær, utviklingssamtaler og kommunikasjon med foresatte sømløst i Teams. Dere velger selv hvilke funksjoner dere ønsker og skreddersyr Teams ut ifra deres behov.

TIPS FRA SKOLESPESIALISTEN!

5 fordeler med å bruke Teams og Haldor

Maren Aasrud, pedagogisk rådgiver hos Microsoft Education Norge, lister opp noen av fordelene ved å bruke Teams og Haldor:

 • Pedagoger kan jobbe administrativt og pedagogisk i samme plattform.

 • Elevene får kunnskap om hvordan de kan jobbe produktivt i et verdensledende samarbeids- og kommunikasjonsverktøy.

 • Foresatte får informasjon fra skolen samlet og på en tydlig måte og kan enkelt se og være en del av barnets utvikling.

 • Elever med svekkede lese- og skriveferdigheter får hjelp ved å bruke Microsofts Engasjerende leser integrert i Haldor.

 • Det legges til rette for den hybride læringen og fjernundervisning.

«Microsoft Teams for skole sammen med Haldor utfyller hverandre perfekt. Lærere og elever får tilgang til en moderne samarbeidsplattform som er verdensledende, og Haldors tjenester for den norske skolen gjør det mulig å følge elevenes måloppnåelser.»

Maren Aasrud, Microsoft Education Norge

For alle skoletyper og skoleledere

Haldor Education gjør det enklere med blant annet pedagogisk dokumentasjon i barnehagen, formativ undervisning i grunnskolen, tverrfaglig arbeid på videregående skole og fjernundervisning for voksenopplæringen.

Med vårt analyseverktøy har skoleledere også mulighet til å følge opp den pedagogiske virksomheten. Dere får et effektivt verktøy for å kunne ta gode og trygge beslutninger om innsatser og ressurser på alle nivåer i organisasjonen.

Alt dere trenger på én plattform

Med Microsoft Teams har dere en verdensledende kommunikasjons- og samarbeidsplattform hvor dere kan dra nytte av hele Microsoft Office-pakken, jobbe med Teams-oppgaver, dele innhold og lagre alt i Sharepoint.

Legg til Haldor i Teams og få en plattform der dere også kan:

 • Kommunisere med foresatte

 • Planlegge og vurdere ut fra alle læreplaner

 • Jobbe formativt og engasjere elevene i læringen

 • Få oversikt over alle team

 • Se timeplaner og administrere oppmøte og fravær

 • Legge til integrerte digitale læringsressurser direkte i planer

 • Planlegge undervisningen med full oversikt over ekstra tilpasninger

 • Planlegge og gjennomføre utviklingssamtaler

 • Samle all dokumentasjon om eleven på én plass

Trygg og sikker datalagring

Med Haldor kan du velge å lagre og behandle alle dine personlige data i Sverige. Dette betyr at personopplysningene og dokumentasjonen du har angitt i Haldor Education håndteres på en GDPR-sikker måte og i henhold til Schrems II-dommen overfører vi ikke noen data til tredjeland.

Hør det fra våre kunder

Da Alta kommune skulle velge ny digital læringsplattform til to av de største ungdomsskolene, ønsket de seg en løsning som var kompatibel med Microsoft Teams. Valget av leverandør falt på Haldor, og bare måneder etter oppstart opplever både lærere og elever at skolehverdagen har blitt enklere.

Vil du vite hvorfor?

Se en demo av Haldor Education

Er du nysgjerrig på å se hvordan Haldor fungerer?

I vår demo viser vi hvordan du kompletterer Microsoft Teams med Haldors tjenester og får en læringsplattform tilpasset dine behov.

Få demoen til e-posten din