Haldor Education Suite

Pedagogiske tjenester som er sømløst integrert i Microsoft Teams. Elever og lærere kan arbeide fullstendig i Teams, noe som forenkler skolehverdagen og sparer tid som i stedet kan brukes til undervisning.

Våre mest brukte tjenester

Icon Haldor Planning

Haldor Planlegging & vurdering

Utarbeid og vurder undervisningsopplegg og Teams-oppgaver i Microsoft Teams knyttet til kjerneelementer og kompetansemål fra alle Utdanningsdirektoratets læreplaner og egne kriterier.

Les mer

Haldor Dashboard

En gratis oversiktsside som gir en personlig oversikt over hva som er aktuelt den nærmeste tiden. Gjør det enkelt å navigere mellom funksjonene du har i Haldor Education Suite.

Les mer

Flere tjenester

Icon Haldor assignment

Haldor Oppgaver

Arbeid med medelev- og egenvurdering, gruppeoppgaver og basisgrupper i gruppearbeid med Haldor Oppgaver. Utarbeid og vurder oppgaver knyttet til kjerneelementer og kompetansemål fra alle UDIRs læreplaner eller egne læreplaner.

Les mer

Haldor Timeplaner & fravær

Vis læreres og elevers personlige timeplaner direkte i Microsoft Teams. Lærere kan enkelt føre elevenes fravær, både gyldig og ugyldig, rett i timeplanen.

Les mer

Haldor Timeplan pluss

Gir lærere, elever og foresatte full oversikt over planlagte prøver, møter og oppgaver. Det gjør det enkelt for lærere å se elevenes arbeidsmengde, og kan søke etter passende datoer når det for eksempel passer å legge inn prøver eller oppgaver.

Les mer
Icon Haldor Student Insights

Haldor Elevdokumentasjon

Gjør det enkelt for lærere å få tilgang til alt som angår eleven og elevens utvikling. Samler underveisvurderinger, ekstra tilpasninger, formelle vurderinger, individuelle utviklingsplaner, kommende undervisningsopplegg, notater og filer på ett sted i Microsoft Teams.

Les mer

Haldor Planlegging & dokumentasjon for barnehagen

Lag pedagogiske opplegg og dokumenter dem ut fra målene i Rammeplan for barnehagen i Microsoft Teams. Gjør det enkelt for pedagoger å følge med på barnas læring og utvikling.

Les mer

Haldor Homework

Gjør at foresatte har tilgang til elevens lekser og skoleoppgaver og gir den innsikten de trenger for å kunne støtte eleven i leksearbeidet.

Les mer
Icon Haldor Guardian

Haldor Foresatte

Gjør det enkelt for foresatte å følge med på og ta del i barnets læring og utvikling, lese aktuelle nyheter og kommunisere med kontaktlærer.

Les mer
Ikon för Haldor Utvecklingssamtal

Haldor Utviklingssamtale

Gjør at kontaktlærere kan legge inn og behandle forespørsler om utviklingssamtaler. De kan også legge til skjemaer som elever og foresatte skal fylle ut før og i løpet av samtalen.

Les mer

Plagiatkontroll i Teams-oppgaver

Koble sammen Microsoft Teams oppgavefunksjon med Ouriginals plagiatkontroll for enklere å kunne oppdage og håndtere plagiering i elevarbeider direkte i Teams. Tjenesten kjøpes via Ouriginal.

Les mer

Prisbelønte pedagogiske tjenester