Analyse & oppfølging

Få oversikt over dine data og få en aktuell analyse av hvordan organisasjonen, medarbeiderne og elevene har det. Haldor Analyse & oppfølging gjør det enklere for skoleledere og skoleadministrasjonen å analysere sine data fra Haldor Education.

Vil du vite mer?

Ta kontakt med oss så forteller vi mer om hvordan din kommune eller skole kan bruke Haldors analyseverktøy i Microsoft Teams.

Kontakt oss

Aktuelle analyser

Med Haldor Analyse & oppfølging får skoleledere raskt aktuelle analyser og rapporter for å kunne ta trygge beslutninger om tiltak og ressurser på alle nivåer i organisasjonen. Tjenesten tilbyr en rekke ulike ferdige maler, men det finnes også mulighet til å tilpasse og skape egne rapporter.

Analyseverktøyet effektiviserer arbeidet med styring og oppfølging av virksomheten – både på kommune- og skolenivå – og gir skoleledere et effektivt verktøy i det systematiske kvalitetsarbeidet. Det gir deg som skoleleder en god oversikt over oppmøte, fravær og vurderinger – og datadrevet støtte for å kunne støtte elevene på beste mulige måte for at de skal nå sine mål.

Med Haldor Analyse & oppfølging får dere:

  • Aktuelle data om hvordan organisasjonen, ansatte og elever har det

  • Grunnlag for å kunne følge opp den pedagogiske virksomheten

  • Et grunnleggende sett med rapporter i Power BI

  • Mulighet til å kunne tilpasse og skape egne rapporter

  • Oversikt over oppmøte/fravær og vurderinger

  • Mulighet til å kunne sette inn riktige ressurser der det er behov

  • Datadrevet støtte for å på en bedre måte støtte elevene til å nå sine mål

Haldor Dashboard er alltid inkludert

Haldor Dashboard gir deg en personlig oversiktsside i Microsoft Teams med alt som er aktuelt for deg den nærmeste tiden. Oversikten gjør det også enkelt å navigere mellom funksjonene du har i Haldor Education Suite, for eksempel undervisningsopplegg, oppgaver, timeplan, underveisvurderinger og fravær. Oversiktssiden er inkludert gratis i alle Haldors tjenester.