Grunnskole

Haldor Education Suite forenkler læringsarbeidet og den formative vurderingen i skolen med pedagogiske tjenester for hele prosessen fra planlegging til vurdering. Tjenestene er fullstendig integrert i Microsoft Teams, noe som gjør det enklere for pedagoger, elever og foresatte å samarbeide, kommunisere, følge opp og gi tilbakemeldinger.

Smidigere formativt læringsarbeid i hverdagen

Det har aldri vært lettere for lærere å arbeide med formativ vurdering enn nå. Med Haldors tjenester kan lærerne bryte ned og tydeliggjøre kompetansemålene slik at elevene forstår hva de skal lære. Lærerne kan gi kontinuerlige tilbakemeldinger på oppgaver og undervisningsopplegg, noe som hjelper elevene fremover i læringsprosessen. Samtidig får lærerne regelmessige tilbakemeldinger fra elevene og kan tilpasse undervisningen til deres behov. Elevene blir mer engasjert i sin egen læring, og lærerne får et godt grunnlag for underveisvurdering.

Foresatte blir mer engasjert

Med Haldor Education Suite kan foresatte få tilgang til sitt barns undervisningsopplegg, oppgaver og vurderinger. På den måten kan de engasjere seg mer og få god oversikt over barnets læring og utvikling.

Temaarbeid blir enklere

Haldor er en av få plattformer der lærere kan arbeide fullstendig tverrfaglig og tematisk. Med alle Utdanningsdirektoratets læreplaner på ett sted blir det enkelt å arbeide tverrfaglig og inkludere også andre emner i planer og oppgaver.

Trygg og sikker datalagring

Med Haldor kan dere velge lagring og drift i svenskeide datasentre eller i vår Microsoft Azure-miljø. Uansett hvilket valg dere tar, blir personopplysninger og dokumentasjon i Haldor Education håndtert på en sikker måte.Les mer om hvordan vi lagrer data.

Flere nyttige funksjoner

  • Personlig oversiktsside gir komplett oversikt over dagens aktiviteter, planer, oppgaver og vurderinger.

  • Støtte for medelev- og egenvurdering.

  • Planlegg og vurder etter Utdanningsdirektoratets læreplaner.

  • Opprett egne læreplaner med egne kompetansemål.

  • Smidigere kommunikasjon og samarbeid mellom elev og lærer.

  • Støtte for å tydeliggjøre kompetansemålene for elever.

  • Microsofts Engasjerende leser gjør informasjon i nyheter, planer og oppgaver mer tilgjengelig for alle brukere, uansett nivå på lese- og skriveferdigheter.

  • Multimodale planer motiverer for læring.

  • Fungerer på nettbrett, mobil og datamaskin.

Tjenester for grunnskolen

Haldor Dashboard

En gratis oversiktsside som gir en personlig oversikt over hva som er aktuelt den nærmeste tiden. Gjør det enkelt å navigere mellom funksjonene du har i Haldor Education Suite.

Les mer

Läs mer

Haldor Planlegging & vurdering

Utarbeid og vurder undervisningsopplegg og Teams-oppgaver i Microsoft Teams knyttet til kjerneelementer og kompetansemål fra alle Utdanningsdirektoratets læreplaner eller egne læreplaner.

Les mer

Läs mer

Haldor Oppgaver

Arbeid med medelev- og egenvurdering, gruppeoppgaver og basisgrupper i gruppearbeid med Haldors oppgaver. Utarbeid og vurder oppgaver knyttet til kjerneelementer og kompetansemål fra alle Utdanningsdirektoratets læreplaner eller egne læreplaner.

Les mer

Läs mer

Haldor Timeplaner & fravær

Vis læreres og elevers personlige timeplaner direkte i Microsoft Teams. Lærere kan også enkelt føre elevenes fravær, både gyldig og ugyldig, rett i timeplanen.

Les mer

Läs mer

Haldor Timeplan pluss

Gir lærere, elever og foresatte full oversikt over planlagte prøver, møter og oppgaver. Det gjør det enkelt for lærere å se elevenes arbeidsmengde, og kan søke etter passende datoer når det for eksempel passer å legge inn prøver eller oppgaver.

Les mer

Läs mer

Haldor Elevdokumentasjon

Gjør det enkelt for lærere å få tilgang til alt som angår eleven og elevens utvikling. Samler underveisvurderinger, ekstra tilpasninger, formelle vurderinger, individuelle utviklingsplaner, kommende undervisningsopplegg, notater og filer på ett sted i Microsoft Teams.

Les mer

Läs mer

Haldor Foresatte

Gjør det enkelt for foreldre og andre foresatte å følge med på og ta del i sitt barns læring og utvikling, lese aktuelle nyheter og kommunisere med kontaktlæreren.

Läs mer

Läs mer

Haldor Utviklingssamtale

Gjør at kontaktlærere kan legge inn og behandle forespørsler om utviklingssamtaler. De kan også legge til skjemaer som elever og foresatte skal fylle ut før og i løpet av samtalen.

Les mer

Läs mer

Vil du vite mer om Haldors tjenester for grunnskolen?

Kontakt oss