Elevdokumentasjon

Gjør det enkelt for lærere å få tilgang til alt som angår eleven og elevens utvikling i en elevoversikt, iblant omtalt som en portefølje, i Microsoft Teams.

Prøv våre tjenester

Vil du prøve Haldor Elevdokumentasjon eller noen av våre andre tjenester? Kontakt oss for mer informasjon eller for å komme i gang med din testperiode.

Jeg vil vite mer

Samler alt om eleven

I elevoversikten kan kontaktlærere se elevens samlede underveisvurderinger, ekstra tilpasninger, formelle vurderinger, notater og filer, uansett hvem som er opphavet til dokumentasjonen. Det gjør at de smidig kan få et tydelig helhetsbilde av eleven og dennes behov. Hvis skolen har Haldor Utviklingssamtale, blir kommende undervisningsopplegg og individuelle utviklingsplaner (IUP) også samlet i elevdokumentasjonen.

Forenkler overganger til nytt personale

Nye lærere kan på en smidig måte få et aktuelt bilde av hver enkelt elevs læring og utvikling, mål og eventuelle tilretteleggingstiltak ved å se på den samlede dokumentasjonen i elevoversikten.

Alt som dokumenteres, knyttes til eleven og elevoversikten. Det betyr at underveisvurderinger, ekstra tilpasninger, formelle vurderinger, IUP-er*, notater og filer er å finne i elevoversikten, selv om personalet som har skrevet informasjonen, bytter jobb eller slutter.

* Krever Haldor Utviklingssamtale

Skriv vurderinger i den plattformen dere jobber i til daglig

Gjør det mulig for lærerne å skrivevurderinger i den plattformen de arbeider i til daglig, nemlig Microsoft Teams. Like lett er det for elevene å se sine egne vurderinger og på den måten få et innblikk i hvordan de ligger an.

Når læreren skal skrive evalueringen, kan han/hun se alle underveisvurderinger som er gjort siden forrige gang. På samme måte kan eleven se hvilke underveisvurderinger som ligger til grunn for evalueringen. Også foresatte får tilgang til tilbakemeldingene som skolen har Haldor Foresatte.

Bedre støtte for elever med tilpasninger

Med tillpassninger for opplærning kan dere synliggjøre om det er noen tilpasninger som lærerne må ta hensyn til i undervisningen. Lærere kan både se og foreta tilpasninger for elever som de underviser eller er kontaktlærer for. Har læreren rollen Spesialpedagog i Haldor kan han/hun se og foreta tilpasninger for alle elever på skolen.

Hvis skolen har Haldor Foresatte, kan også foresatte se barnets eventuelle tilpasninger for opplærning.

Andre funksjoner

  • Filbehandling: Last opp filer som er relevante for eleven, for eksempel tiltaksprogram, tidligere vurderinger fra en annen skole, eller elevens CV. Samler dem på ett sted, og de blir værende uansett om kontaktlæreren fortsatt er til stede.

Avhengig av hvilke andre tjenester i Haldor Education Suite som skolen har, vises også vurderinger, timeplaner og møter.

Haldor Dashboard er alltid inkludert

Haldor Dashboard gir deg en personlig oversiktsside i Microsoft Teams med alt som er aktuelt for deg den nærmeste tiden. Oversikten gjør det også enkelt å navigere mellom funksjonene du har i Haldor Education Suite, for eksempel undervisningsopplegg, oppgaver, timeplan, underveisvurderinger og fravær. Oversiktssiden er inkludert gratis i alle Haldors tjenester.

Trygg og sikker datalagring

Med Haldor kan dere velge lagring og drift i svenskeide datasentre eller i vår Microsoft Azure-miljø. Uansett hvilket valg dere tar, blir personopplysninger og dokumentasjon i Haldor Education håndtert på en sikker måte.

Les mer om hvordan vi lagrer data