Videregående opplæring

Arbeid med kjerneelementer og kompetansemål fra læreplanene for videregående opplæring og knytt dette sammen med planer og oppgaver – direkte i Microsoft Teams.

Tverrfaglig arbeid forenkles

Haldor er en av få plattformer der lærere kan arbeide fullstendig tverrfaglig og tematisk. Ved å samarbeide med andre lærere er det enkelt å arbeide tverrfaglig og å integrere andre fag i egne planer og oppgaver.

Eleven blir mer engasjert i sin egen utvikling

Elevene trenger ikke logge på et separat system for å få tilgang til sine egne undervisningsopplegg, oppgaver eller vurderinger. Med Haldor Education Suite er alt samlet i Microsoft Teams. Ifølge lærere blir elevene mer engasjert i sin egen utvikling, takket være at de alltid har tilgang til alt på samme sted.

Forenkler samarbeidet mellom lærer og elev

Med Haldor Education i Microsoft Teams kan lærere og elever raskt og enkelt dele undervisningsopplegg og oppgaver, samarbeide i dokumenter og gi tilbakemeldinger. Like lett er det for elever å samarbeide om gruppeoppgaver.

Trygg og sikker datalagring

Med Haldor kan dere velge lagring og drift i svenskeide datasentre eller i vår Microsoft Azure-miljø. Uansett hvilket valg dere tar, blir personopplysninger og dokumentasjon i Haldor Education håndtert på en sikker måte. Les mer om hvordan vi lagrer data.

Flere nyttige funksjoner

  • Personlig oversiktsside gir komplett oversikt over dagens aktiviteter, planer, oppgaver og vurderinger.
  • Støtte for medelev- og egenvurdering.
  • Planlegg og vurder etter Utdanningsdirektoratets læreplaner.

  • Opprett egne læreplaner med egne kompetansemål.

  • Støtter og forenkler læringsarbeidet og den formative vurderingen.

  • Støtte for å tydeliggjøre kompetansemålene for elever.

  • Microsofts Engasjerende leser gjør informasjon i nyheter, planer og oppgaver mer tilgjengelig for alle brukere, uansett nivå på lese- og skriveferdigheter.

  • Multimodale planer motiverer for læring.

  • Fungerer på nettbrett, mobil og datamaskin.

Tjenester for videregående opplæring

Haldor Dashboard

En gratis oversiktsside som gir en personlig oversikt over hva som er aktuelt den nærmeste tiden. Gjør det enkelt å navigere mellom funksjonene du har i Haldor Education Suite.

Les mer

Läs mer

Haldor Planlegging & vurdering

Utarbeid og vurder undervisningsopplegg og Teams-oppgaver i Microsoft Teams knyttet til kjerneelementer og kompetansemål fra alle Utdanningsdirektoratets læreplaner eller egne læreplaner.

Les mer

Läs mer

Haldor Oppgaver

Arbeid med medelev- og egenvurdering, gruppeoppgaver og basisgrupper i gruppearbeid med Haldors oppgaver. Utarbeid og vurder oppgaver knyttet til kjerneelementer og kompetansemål fra alle Utdanningsdirektoratets læreplaner eller egne læreplaner.

Les mer

Läs mer

Haldor Timeplaner & fravær

Vis læreres og elevers personlige timeplaner direkte i Microsoft Teams. Lærere kan også enkelt føre elevenes fravær, både gyldig og ugyldig, rett i timeplanen.

Les mer

Läs mer

Haldor Timeplan pluss

Gir lærere, elever og foresatte full oversikt over planlagte prøver, møter og oppgaver. Det gjør det enkelt for lærere å se elevenes arbeidsmengde, og kan søke etter passende datoer når det for eksempel passer å legge inn prøver eller oppgaver.

Les mer

Läs mer

Haldor Elevdokumentasjon

Gjør det enkelt for lærere å få tilgang til alt som angår eleven og elevens utvikling. Samler underveisvurderinger, ekstra tilpasninger, formelle vurderinger, individuelle utviklingsplaner, kommende undervisningsopplegg, notater og filer på ett sted i Microsoft Teams.

Les mer

Läs mer

Haldor Foresatte

Gjør det enkelt for foreldre og andre foresatte å følge med på og ta del i sitt barns læring og utvikling, lese aktuelle nyheter og kommunisere med kontaktlæreren.

Les mer

Läs mer

Haldor Utviklingssamtale

Gjør at kontaktlærere kan legge inn og behandle forespørsler om utviklingssamtaler. De kan også legge til skjemaer som elever og foresatte skal fylle ut før og i løpet av samtalen.

Les mer

Läs mer

Vil du vite mer om Haldors tjenester for videregående opplæring?

Kontakt oss