Planering & bedömning

Skapa engagerande planeringar och arbeta effektivt med formativ bedömning kopplat till Skolverkets eller skolans egna läroplaner i Microsoft Teams.

Prova våra tjänster

Vill du prova Planering & bedömning eller några av våra andra tjänster? Kontakta oss för att få mer information eller för att komma igång med din testperiod.

Jag vill veta mer

Med Planering & bedömning kan lärare:

  • skapa planeringar med Teams-uppgifter och inbäddat, rörligt material som bland annat Sway, Forms, Youtube och digitala läromedel
  • enkelt kopiera, redigera, återanvända och dela planeringar
  • ge eleverna en tydlig och organiserad översikt, vilket hjälper dem att bättre förbereda sig för kommande lektioner
  • följa elevernas lärande och utveckling i en bedömningsöversikt
  • skapa egna läroplaner med bedömningskriterier och centralt innehåll.

Gör undervisningen tillgänglig för alla elever

Microsofts Avancerade läsare är integrerad i planeringar och uppgifter vilket gör undervisningen mer tillgänglig för alla elever, oavsett olika skriv- och läsförmåga.

Smidigare att arbeta formativt

Med planeringsverktyget kan lärare ge löpande feedback och bedöma uppgifter och planeringar på olika sätt, bland annat utifrån Skolverkets bedömningskriterier och egna lärandemål. Läraren kan själv välja vilka bedömningar som ska vara synliga för elever och eventuella vårdnadshavare.

Lägg till lärresurser från Skolon

Är du kund hos Skolon kan du enkelt lägga till digitala läromedel och lärresurser i planeringen. Då kommer alla elever åt resurserna direkt från planeringen.

App för föräldrar

Addera tjänsten Haldor Vårdnadshavare och ge föräldrar tillgång till sina barns planeringar, Teamsuppgifter, feedback och omdömen via både mobil- och webbapp.

Haldor Dashboard ingår alltid

Haldor Dashboard ger dig en personlig översiktssida i Microsoft Teams med allt som är aktuellt för dig den närmaste tiden. Dashboarden gör det också enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite, till exempel planeringar, uppgifter, schema, omdömen och närvaro. Dashboarden ingår kostnadsfritt i alla Haldors tjänster.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja lagring och drift i svenskägda datacenter eller i vår Microsoft Azure-miljö. Oavsett vilket val ni gör så hanteras personuppgifter och  dokumentation i Haldor Education på ett säkert sätt.

Läs mer om vår datalagring