Planering & bedömning

Gör det enkelt för lärare att skapa och bedöma planeringar och Teamsuppgifter i Microsoft Teams kopplat till centralt innehåll och bedömningskriterier från Skolverkets alla läroplaner eller från era egna läroplaner.

Med Haldor Planering och bedömning kan lärare arbeta med planeringar, Teamsuppgifter och bedömningar i en flik. Det sparar tid som istället kan läggas på undervisning och mötet med eleverna.

Icon Haldor Planning

Prova våra tjänster kostnadsfritt

Vill du prova Planering & bedömning eller några av våra andra tjänster? Kontakta oss för att få mer information eller för att komma igång med din testperiod.

Jag vill veta mer

Med Haldor Planering & bedömning kan lärare:

 • Arbeta med Teamsuppgifter och lägga till dem i sina planeringar.
 • Skapa planeringar för alla elever i ett team eller för en utvald grupp elever.
 • Skapa multimodala planeringar och uppgifter med inbäddat, rörligt material från bland annat digitala läromedel, Sway, Forms och Youtube som inspirerar till lärande.
 • Förtydliga bedömningskriterierna så eleverna ännu bättre kan förstå vad som förväntas av dem i en planering eller uppgift.
 • Följ elevernas lärande och utveckling i en bedömningsöversikt.
 • Ge elever en tydlig överblick över vad de ska jobba med de närmaste veckorna eller månaderna, så de har möjlighet att förbereda sig.
 • Skapa egna läroplaner med egna bedömningskriterier och centralt innehåll. Planeringar och uppgifter kan sedan kopplas till och bedömas utifrån de egna kriterierna. (Funktionen riktar sig främst till utbildningar där det saknas läroplaner från Skolverket men kan användas av alla.)

Lärare, elever och skolledning kan nå tjänsten när som helst, från mobil, surfplatta eller dator. Om ni dessutom kombinerar Haldor Vårdnadshavare med Planering & bedömning så kan även vårdnadshavare se elevens planeringar, Teamsuppgifter och bedömningar.

Lägg till digitala lärresurser från Skolon

Är du kund hos Skolon kan du enkelt lägga till digitala läromedel och lärverktyg i planeringen. Då kommer alla elever åt resursen direkt från planeringen.

Gör undervisningen tillgänglig för alla elever

Microsofts Avancerade läsare är integrerad i planeringar och uppgifter vilket gör undervisningen mer tillgänglig för alla elever, oavsett olika skriv- och läsförmåga.

Med Avancerad läsare kan elever med läs- och skrivsvårigheter ta till sig texter genom att exempelvis ändra typsnitt, teckenstorlek och avstånd i texten, ändra färgkontraster, visa stavelser eller få texten uppläst. Det finns också en översättningsfunktion som översätter texter och läser upp översättningen.

Smidigare att arbeta formativt i vardagen

Med Haldor Planering & bedömning kan lärare kombinera flera sätt att bedöma uppgifter och planeringar i Haldor Education, exempelvis med:

 • Skolverkets kriterier för bedömning och betygskriterier
 • egna lärandemål
 • kamratbedömning
 • självbedömning.

Läraren bestämmer själv vilka bedömningar som ska vara synliga för elev respektive vårdnadshavare och kan skriva personliga anteckningar som stöd i sitt arbete.

Med bedömningsfunktionen i Haldor kan lärare ge kontinuerlig feedback på uppgifter och planeringar vilket hjälper eleverna framåt i sitt lärande. Samtidigt får lärarna regelbunden återkoppling från eleverna och kan anpassa undervisningen efter elevernas behov. Eleverna blir mer delaktiga i sitt eget lärande och lärarna får ett bra underlag för att ge omdömen.

Haldor Dashboard ingår alltid

Haldor Dashboard ger dig en personlig översiktssida i Microsoft Teams med allt som är aktuellt för dig den närmaste tiden. Dashboarden gör det också enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite, till exempel planeringar, uppgifter, schema, omdömen och närvaro. Dashboarden ingår kostnadsfritt i alla Haldors tjänster.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja lagring och drift i svenskägda datacenter eller i vår Microsoft Azure-miljö. Oavsett vilket val ni gör så hanteras personuppgifter och  dokumentation i Haldor Education på ett säkert sätt.

Läs mer om vår datalagring