Haldor Planering & bedömning

Gör det enkelt för lärare att skapa och bedöma planeringar och Teamsuppgifter i Microsoft Teams kopplat till centralt innehåll och kunskapskrav från Skolverkets alla läroplaner eller från era egna läroplaner.

Med Haldor Planering och bedömning kan lärare arbeta med planeringar, Teamsuppgifter och bedömningar i en flik. Det sparar tid som istället kan läggas på undervisning och mötet med eleverna.

Med Haldor Planering och bedömning kan lärare:

  • Arbeta med Teamsuppgifter och lägga till dem i sina planeringar.
  • Skapa planeringar för alla elever i ett team eller för en utvald grupp elever.
  • Skapa multimodala planeringar och uppgifter med inbäddat, rörligt material från bland annat digitala läromedel, Sway, Forms och Youtube som inspirerar till lärande.
  • Förtydliga kunskapskraven så eleverna ännu bättre kan förstå vad som förväntas av dem i en planering eller uppgift.
  • Följ elevernas lärande och utveckling i en bedömningsöversikt.
  • Ge elever en tydlig överblick över vad de ska jobba med de närmaste veckorna eller månaderna, så de har möjlighet att förbereda sig.
  • Skapa egna läroplaner med egna kunskapskrav och centralt innehåll. Planeringar och uppgifter kan sedan kopplas till och bedömas utifrån de egna kunskapskraven. (Funktionen riktar sig främst till utbildningar där det saknas läroplaner från Skolverket men kan användas av alla.)

Lärare, elever, vårdnadshavare* och skolledning kan nå tjänsten när som helst, från mobil, surfplatta eller dator.

Om ni kombinerar Haldor Vårdnadshavare med Planering och bedömning så kan även vårdnadshavare se elevens planeringar, Teamsuppgifter och bedömningar.

*kräver tjänsten Haldor Vårdnadshavare.

Gör undervisningen tillgänglig för alla elever

Microsofts Avancerade läsare är integrerad i planeringar och uppgifter vilket gör undervisningen mer tillgänglig för alla elever, oavsett olika skriv- och läsförmåga.

Med Avancerad läsare kan elever med läs- och skrivsvårigheter ta till sig texter genom att exempelvis ändra typsnitt, teckenstorlek och avstånd i texten, ändra färgkontraster, visa stavelser eller få texten uppläst. Det finns också en översättningsfunktion som översätter texter och läser upp översättningen.

Smidigare att arbeta formativt i vardagen

Det har aldrig varit lättare för lärare att arbeta med formativ bedömning som nu. Med Haldor Planering & bedömning kan lärare bryta ner och tydliggöra kunskapskraven så att eleverna förstår vad de ska lära sig. Lärare kan ge kontinuerlig feedback på uppgifter och planeringar vilket hjälper eleverna framåt i sitt lärande.

Samtidigt får lärarna regelbunden återkoppling från eleverna och kan anpassa undervisningen efter elevernas behov. Eleverna blir mer delaktiga i sitt eget lärande och lärarna får ett bra underlag för att ge omdömen.

Icon Haldor Planning

Vill du testa gratis?

Du kan prova Haldor Planering & bedömning kostnadsfritt i 30 dagar. Kom igång och prova i dag!

Testa gratis

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om hur din kommun eller skola kan arbeta med planering och bedömning i Microsoft Teams? Hör av dig så berättar vi mer.

Jag vill veta mer

Haldor Dashboard ingår kostnadsfritt

Haldor Dashboard ger dig en personlig översiktssida i Microsoft Teams med allt som är aktuellt för dig den närmaste tiden. Dashboarden gör det också enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite, till exempel planeringar, uppgifter, schema, omdömen och närvaro. Dashboarden ingår kostnadsfritt i alla Haldors tjänster.

Prova kostnadsfritt eller få mer information

Fyll i formuläret för att testa Haldor Planering & bedömning gratis i 30 dagar eller kontakta oss för att få veta mer.

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter