Gymnasium

Arbeta med centralt innehåll och bedömningskriterier från gymnasiets kursplaner och koppla det mot planeringar och uppgifter – direkt i Microsoft Teams.

Kursövergripande arbete förenklas

Haldor är en av få plattformar där lärare kan arbeta helt kursövergripande och tematiskt. Genom att samarbeta med andra lärare är enkelt att arbeta kursövergripande och att inkludera andra ämnen i sina planeringar och uppgifter.

Eleven blir mer delaktig i sin egen utveckling

Elever behöver inte logga in i ett separat system för att ta del av sina planeringar, uppgifter eller bedömningar. Med Haldor Education Suite finns allt samlat i Microsoft Teams. Enligt lärare blir eleverna mer delaktiga i sin egen utveckling tack vare att de alltid har tillgång till allt på samma ställe.

Förenklar samarbeten mellan lärare och elev

Med Haldors tjänster i Microsoft Teams kan lärare och elever snabbt och enkelt dela planeringar och uppgifter, samarbeta i dokument och ge feedback. Lika lätt är det för elever att samarbeta i gruppuppgifter.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja lagring och drift i svenskägda datacenter eller i vår Microsoft Azure-miljö. Oavsett vilket val ni gör så hanteras personuppgifter och dokumentation i Haldor Education på ett säkert sätt. Läs mer om vår datalagring.

Fler uppskattade funktioner

  • Personlig översiktssida ger komplett vy över dagens aktiviteter, planeringar, uppgifter och bedömningar.

  • Stöd för kamrat- och självbedömning.

  • Planera och bedöm utifrån Skolverkets läroplaner.

  • Stödjer och förenklar formativt arbetssätt.
  • Stöd för att tydliggöra bedömningskriterier för elever.

  • Microsofts Avancerade läsare gör information i nyheter, planeringar och uppgifter mer tillgängliga för alla användare, oavsett läs- och skrivförmåga.

  • Multimodala planeringar inspirerar till lärande.

  • Fungerar på surfplatta, mobil och dator.

Tjänster för gymnasiet

Haldor Dashboard

En kostnadsfri översiktssida som ger en personlig vy över vad som är aktuellt den närmaste tiden. Gör det enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite.

Läs mer

Läs mer

Haldor Planering & bedömning

Skapa och bedöm planeringar och Teamsuppgifter i Microsoft Teams kopplat till centralt innehåll och bedömningskriterier från Skolverkets alla ämnes- och kursplaner.

Läs mer

Läs mer

Haldor Uppgifter

Arbeta med kamrat- och självbedömning, gruppuppgifter och basgrupper i grupparbeten med Haldor Uppgifter. Skapa och bedöm uppgifter kopplat till centralt innehåll och bedömningskriterier från Skolverkets alla ämnes- och kursplaner.

Läs mer

Läs mer

Haldor Schema & närvaro

Visa lärares och elevers personliga scheman direkt i Microsoft Teams. Lärare kan också enkelt hantera sina elevers närvaro och frånvaro, både giltig och ogiltig frånvaro, direkt i schemat.

Läs mer

Läs mer

Haldor Schema plus

Ger lärare, elever och vårdnadshavare en fullständig översikt över inplanerade prov, möten och uppgifter. Det gör det enkelt för lärare att se elevernas arbetsbelastning och hitta lämpliga datum där det passar att lägga in exempelvis prov.

Läs mer

Läs mer

Haldor Elevdokumentation

Gör det enkelt för lärare att få en överblick av och tillgång till allt som rör eleven och elevens utveckling. Samlar omdömen, extra anpassningar, bedömningar, planeringar, anteckningar, filer och mycket mer på ett ställe i Microsoft Teams.

Läs mer

Läs mer

Haldor Vårdnadshavare

Gör det enkelt för föräldrar att följa och vara delaktig i sitt barns lärande och utveckling, ta del av aktuella nyheter och kommunicera med mentor.

Läs mer

Läs mer

Haldor Utvecklingssamtal

Gör så mentorer kan lägga in och hantera bokningsbara tider för utvecklingssamtal. De kan också lägga till formulär som elever och vårdnadshavare ska fylla i inför och under samtalet.

Läs mer

Läs mer

Haldor Analys & uppföljning

Ger en tydlig överblick över er data från Haldor Education. Skolledare får snabbt aktuella analyser och rapporter för att fatta säkra beslut kring insatser och resurser på alla nivåer i organisationen.

Läs mer

Läs mer

Plagieringskontroll i Teamsuppgifter

Koppla ihop Microsoft Teams uppgiftsfunktion med Ouriginals plagieringskontroll för att enklare upptäcka och hantera plagiering i elevarbeten direkt i Teams. Tjänsten köps via Ouriginal.

Läs mer

Läs mer

Vill du veta mer om Haldors tjänster för gymnasieskola?

Kontakta oss