Schema plus

Med Haldor Schema plus får lärare, elever och vårdnadshavare en fullständig översikt över inplanerade prov, möten, uppgifter och gruppuppgifter. Komplettera Schema plus med Haldor Schema & närvaro för att få tillgång till ännu fler funktioner i ditt schema. 

Prova våra tjänster

Vill du prova Schema plus eller några av våra andra tjänster? Kontakta oss för att få mer information eller för att komma igång med din testperiod.

Jag vill veta mer

Enklare att planera prov och möten

Schema plus ger lärare och mentorer en tydligare överblick över både sina egna och andra elevgruppers provtillfällen, uppgifter och utvecklingssamtal*. Det gör att de enkelt ser elevernas arbetsbelastning och kan söka fram lämpliga datum där det passar att lägga in exempelvis prov eller inlämningsuppgifter.

Skapa uppgifter direkt i schemat

Med Schema plus kan lärare skapa lektioner, uppgifter och gruppuppgifter direkt i schemat. De kan också filtrera schemat utifrån aktivitetstyper och se bokade och obokade möten, som exempelvis utvecklingssamtal*.

Samla allt material till lektionen i schemat

Lärare kan lägga till lektionsmaterial, till exempel inbäddade videos eller webbsidor, i en schemaposition. Om skolan har Haldor Uppgifter kan lärare även lägga till uppgifter som är relevanta för lektionen. Det gör att både lärare och elever enkelt kan komma åt det material som är aktuellt för lektionen direkt i schemat.

Överblick för elever och vårdnadshavare

Schema plus ger både elever och vårdnadshavare en ännu tydligare översikt över elevens skolarbete. De kan se vilka prov och uppgifter som ska göras och när uppgifterna ska vara klara. Det ger eleverna större möjlighet att planera sitt arbete och vårdnadshavarna** större möjlighet att stötta sina barn.

*Kräver tjänsten Haldor Utvecklingssamtal
**Kräver tjänsten Haldor Vårdnadshavare

Haldor Dashboard ingår alltid

Haldor Dashboard ger dig en personlig översiktssida i Microsoft Teams med allt som är aktuellt för dig den närmaste tiden. Dashboarden gör det också enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite, till exempel planeringar, uppgifter, schema, omdömen och närvaro. Dashboarden ingår kostnadsfritt i alla Haldors tjänster.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja lagring och drift i svenskägda datacenter eller i vår Microsoft Azure-miljö. Oavsett vilket val ni gör så hanteras personuppgifter och dokumentation i Haldor Education på ett säkert sätt.

Läs mer om vår datalagring