Grundskola

Haldor Education förenklar det formativa arbetet i grundskolan med pedagogiska verktyg för hela lärprocessen, från planering till bedömning. Verktygen är helt integrerade i Microsoft Teams vilket gör det enklare för pedagoger, elever och vårdnadshavare att samarbeta, kommunicera, följa upp och ge feedback.

Smidigare att arbeta formativt i vardagen

Det har aldrig varit lättare för lärare att arbeta med formativ bedömning som nu. Med Haldors tjänster kan lärare bryta ner och tydliggöra bedömningskriterierna så att eleverna förstår vad de ska lära sig. Lärare kan ge kontinuerlig feedback på uppgifter och planeringar vilket hjälper eleverna framåt i sitt lärande. Samtidigt får lärarna regelbunden återkoppling från eleverna och kan anpassa undervisningen efter deras behov. Eleverna blir mer delaktiga i sitt eget lärande och lärarna får ett bra underlag för att ge omdömen.

Föräldrar blir mer delaktiga

Med Haldor Education Suite kan vårdnadshavare ta del av sitt barns planeringar, uppgifter och bedömningar. På så sätt kan de vara mer delaktig och få en bra överblick över barnets lärande och utveckling.

Tematiskt arbete förenklas

Haldor Education är en av få plattformar där lärare kan arbeta helt ämnesövergripande och tematiskt. Med Skolverkets alla kursplaner i ett team blir det enkelt att arbeta ämnesövergripande och att inkludera även andra ämnen i sina planeringar och uppgifter.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja lagring och drift i svenskägda datacenter eller i vår Microsoft Azure-miljö. Oavsett vilket val ni gör så hanteras personuppgifter och dokumentation i Haldor Education på ett säkert sätt. Läs mer om vår datalagring.

Fler uppskattade funktioner

  • Personlig översiktssida ger komplett vy över dagens aktiviteter, planeringar, uppgifter och bedömningar.

  • Stöd för kamrat- och självbedömning.

  • Planera och bedöm utifrån Skolverkets läroplaner.

  • Smidigare kommunikation och samarbete mellan elev och lärare

  • Stöd för att tydliggöra bedömningskriterier för elever.

  • Microsofts Avancerade läsare gör information i nyheter, planeringar och uppgifter mer tillgängliga för alla användare, oavsett läs- och skrivförmåga.

  • Multimodala planeringar inspirerar till lärande.

  • Fungerar på surfplatta, mobil och dator.

Tjänster för grundskola

Haldor Dashboard

En kostnadsfri översiktssida som ger en personlig vy över vad som är aktuellt den närmaste tiden. Gör det enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite.

Läs mer

Läs mer

Haldor Planering & bedömning

Skapa och bedöm planeringar och Teamsuppgifter i Microsoft Teams kopplat till centralt innehåll och bedömningskriterier från Skolverkets alla läroplaner.

Läs mer

Läs mer

Haldor Uppgifter

Arbeta med kamrat- och självbedömning, gruppuppgifter och basgrupper i grupparbeten med Haldor Uppgifter. Skapa och bedöm uppgifter kopplat till centralt innehåll och bedömningskriterier från Skolverkets alla läroplaner.

Läs mer

Läs mer

Haldor Schema & närvaro

Visa lärares och elevers personliga scheman direkt i Microsoft Teams. Lärare kan också enkelt hantera sina elevers närvaro och frånvaro, både giltig och ogiltig frånvaro, direkt i schemat.

Läs mer

Läs mer

Haldor Schema plus

Ger lärare, elever och vårdnadshavare en fullständig översikt över inplanerade prov, möten och uppgifter. Det gör det enkelt för lärare att se elevernas arbetsbelastning och hitta lämpliga datum där det passar att lägga in exempelvis prov.

Läs mer

Läs mer

Haldor Elevdokumentation

Gör det enkelt för lärare att få en överblick av och tillgång till allt som rör eleven och elevens utveckling. Samlar omdömen, extra anpassningar, bedömningar, planeringar, anteckningar, filer och mycket mer på ett ställe i Microsoft Teams.

Läs mer

Läs mer

Haldor Vårdnadshavare

Gör det enkelt för föräldrar att följa och vara delaktig i sitt barns lärande och utveckling, ta del av aktuella nyheter och kommunicera med mentor.

Läs mer

Läs mer

Haldor Utvecklingssamtal

Gör så mentorer kan lägga in och hantera bokningsbara tider för utvecklingssamtal. De kan också lägga till formulär som elever och vårdnadshavare ska fylla i inför och under samtalet.

Läs mer

Läs mer

Haldor Analys & uppföljning

Ger en tydlig överblick över er data från Haldor Education. Skolledare får snabbt aktuella analyser och rapporter för att fatta säkra beslut kring insatser och resurser på alla nivåer i organisationen.

Läs mer

Läs mer

Plagieringskontroll i Teamsuppgifter

Koppla ihop Microsoft Teams uppgiftsfunktion med Ouriginals plagieringskontroll för att enklare upptäcka och hantera plagiering i elevarbeten direkt i Teams. Tjänsten köps via Ouriginal.

Läs mer

Läs mer

Vill du veta mer om Haldors tjänster för grundskola?

Kontakta oss