Haldor Analys & uppföljning

Få en överblick över er data och en aktuell analys av hur organisationen, medarbetarna och eleverna mår. Haldor Analys & uppföljning gör det enklare för skolledare och skoladministratörer att analysera sin data från Haldor Education.

Med Haldor Analys & uppföljning får skolledare snabbt aktuella analyser och rapporter för att fatta säkra beslut kring insatser och resurser på alla nivåer i organisationen. Tjänsten erbjuder en rad olika färdiga mallar men också möjlighet att kunna anpassa och skapa egna rapporter.

Analysverktyget effektiviserar arbetet med styrning och uppföljning av skolverksamheten i realtid – både på kommun- och skolnivå – och ger skolledare ett effektivt verktyg i det systematiska kvalitetsarbetet. Det ger dig som skolledare en översikt av närvaro/frånvaro och omdömen och ett datadrivet stöd för att bättre kunna stötta elever att nå sina mål.

Med Haldor Analys & uppföljning får ni

  • Aktuell data över hur organisationen, medarbetarna och eleverna mår

  • Underlag för att kunna följa upp den pedagogiska verksamheten

  • En grunduppsättning av rapporter i Power BI

  • Möjlighet att kunna anpassa och skapa egna rapporter

  • En översikt av närvaro/frånvaro och omdömen

  • Möjlighet att kunna sätta in rätt resurser där det finns ett bekräftat behov

  • Datadrivet stöd för att bättre kunna stötta elever att nå sina mål

Vill du veta mer?

Kontakta oss så berättar vi mer om hur din kommun eller skola kan arbeta med Haldors analysverktyg i Microsoft Teams.

Kontakta oss

Säker datalagring

Med Haldor kan ni välja att lagra och behandla all er data i Sverige på ett GDPR-säkert sätt och i enlighet med Schrems II.

Mer om datalagring

Vill du se hur vårt analysverktyg fungerar?

Se vår demo där vi visar hur Haldor Analys & uppföljning underlättar arbetet med styrning och uppföljning av verksamheten i realtid.

Få demon skickad direkt till din mejl