Haldor Education Suite

Pedagogiska tjänster som är sömlöst integrerade i Microsoft Teams. Elever och lärare kan arbeta helt i Teams vilket förenklar skolvardagen och sparar tid som istället kan läggas på undervisning.

Haldor Dashboard

En kostnadsfri översiktssida som ger en personlig vy över vad som är aktuellt den närmaste tiden. Gör det enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite.

Läs mer

Haldor Planering & bedömning

Skapa och bedöm planeringar och Teamsuppgifter i Microsoft Teams kopplat till centralt innehåll och bedömningskriterier från Skolverkets alla läroplaner.

Läs mer

Haldor Uppgifter

Arbeta med kamrat- och självbedömning, gruppuppgifter och basgrupper i grupparbeten med Haldor Uppgifter. Skapa och bedöma uppgifter kopplat till centralt innehåll och bedömningskriterier från Skolverkets alla läroplaner.

Läs mer

Haldor Schema & närvaro

Visa lärares och elevers personliga scheman direkt i Microsoft Teams. Lärare kan enkelt hantera sina elevers närvaro och frånvaro, både giltig och ogiltig frånvaro, direkt i schemat.

Läs mer

Haldor Schema plus

Ger lärare, elever och vårdnadshavare en fullständig översikt över inplanerade prov, möten och uppgifter. Det gör det enkelt för lärare att se elevernas arbetsbelastning och hitta lämpliga datum där det passar att lägga in exempelvis prov.

Läs mer

Haldor Elevdokumentation

Gör det enkelt för lärare att få en överblick av och tillgång till allt som rör eleven och elevens utveckling. Samlar omdömen, extra anpassningar, bedömningar, planeringar, anteckningar, filer och mycket mer på ett ställe i Microsoft Teams.

Läs mer

Haldor Planering & dokumentation för förskola

Gör det enkelt för pedagoger att följa barnens lärande och utveckling. Skapa pedagogiska planeringar och dokumentera kopplat till målen i Skolverkets läroplan i Microsoft Teams.

Läs mer

Haldor Vårdnadshavare

Gör det enkelt för vårdnadshavare att följa och vara delaktig i sitt barns lärande och utveckling, ta del av aktuella nyheter och kommunicera med mentor.

Läs mer

Haldor Utvecklingssamtal

Gör så mentorer kan lägga in och hantera bokningsbara tider för utvecklingssamtal. De kan också lägga till formulär som elever och föräldrar ska fylla i inför och under samtalet.

Läs mer

Haldor Analys & uppföljning

Ger en tydlig överblick över er data från Haldor Education. Skolledare får snabbt aktuella analyser och rapporter för att fatta säkra beslut kring insatser och resurser på alla nivåer i organisationen.

Läs mer

Prisbelönta pedagogiska tjänster