Formativ vurdering i skolen

Formativ vurdering, også kalt vurdering for læring, står helt sentralt i undervisningsarbidet etter det nye læreplanverket LK20 ble tatt i bruk høsten 2020. Men forskning viser at mange lærere sliter med å få til god formativ vurdering i en travel skolehverdag. Så hvordan legge til rette for gode vurderingssituasjoner? Les mer og last ned guiden!

Løpende vurdering som del av undervisningen

Det nye kompetansebegrepet i LK20 legger vekt på at eleven skal få en løpende tilbakemelding underveis i læringsarbeidet. Dette handler om at læreren kontinuerlig monitorer elevenes arbeid, og gir de tilbakemeldinger der de behøver feedback for å komme videre i sin læringsreise. Dette er et krevende arbeid når det er mange elever i en klasse. Samtidig skal undervisningen planlegges fra dag til dag, slik at elevene får undervisning tilpasset hver enkelt og at de klarer å bygge kompetanse i det lange tidsspennet.

Så hvordan legge til rette for gode formative vurderingssituasjoner, der elevenes læring står i sentrum? Last ned vår guide og få fem konkrete tips til hvordan du kan arbeide med formativ vurdering som en integrert del av ordinær undervisning.

GRATIS GUIDE

Fem eksempler på gode formative vurderingssituasjoner

Haldor forenkler den formative undervisningen

Haldor tillbyr pedagogiske tjenester for hele prosessen fra planlegging til vurdering – direkte i Microsoft Teams. I Haldors planleggingsverktøy kan lærere bryte ned og tydeliggjøre kompetansemålene slik at elevene forstår hva de skal lære og kombinere flere måter å vurdere oppgaver og planer på.

Vil du vite mer?