Haldor forenkler den formative undervisningen

Med Haldors tjenester kan lærere utføre alt det pedagogiske arbeidet i Microsoft Teams vilket forenkler det formative arbeidet for både lærere og elever. De kan raskt og enkelt dele undervisningsopplegg og oppgaver, samarbeide i dokumenter og gi tilbakemeldinger. Det gjør at læreren løpende kan følge med på hva elevene arbeider med, og fortløpende veilede de videre i arbeid.

En god formativ vurdering starter allerede i planleggingen av undervisningen. Med Haldor Planlegging & vurdering kan elevene både se det store kompetansemålet, og samtidig vite hva de skal arbeide med fra dag til dag.

Her kan lærer legge inn vurderingsmatriser i vurderingsarbeidet, slik at elevene kan se hvor langt de er kommet med hvert enkelt mål. De kan også få en vurdering på hvor de til enhver tid står i arbeidet med det store kompetansemålet. I tillegg kan man i Haldor legge til egne kriterier, og man kan koble på tverrfaglige temaen.

Du som lærer får muligheten til arbeide med å utvikle gode lærings- og vurderingssituasjoner fra dag til dag med det langsiktige målet klart for øyet. Dette gjør det enklere å vurdere elevene underveis i læringsarbeidet, både individuelt og som gruppe. Alt på ett sted!

Prøv våre tjenester

Vil du prøve Haldor Planlegging & vurdering eller noen av våre andre tjenester? Kontakt oss for mer informasjon eller for å komme i gang med din testperiode.

Jeg vil vite mer

Egenvurdering og kameratvurdering – en viktig del av formativt vurderingsarbeid

En viktig del av det løpene vurderingsarbeidet handler om å lære elevene å vurdere eget og andres arbeid. Det er avgjørende at elevene får opplæring i hvordan de skal vurdere seg selv og sine medelever. Dette vurderingsarbeidet bør inngå som en dynamisk del av elevenes læringsarbeid, og kan gjøres digitalt, muntlig eller skriftlig.

Med Haldor Oppgaver, kan elever skrive egenvurdering og hverandre-vurdering, som en del av det samlede formative vurderingsarbeidet. Dette danner grunnlaget for det løpende formative vurderingsarbeidet læreren gjør underveis i undervisningen og harmonerer godt med hvordan vurdering er tenkt i LK20.