Planlegg og vurder med alle læreplaner i Teams

Lærere trenger gode verktøy for å planlegge skolehverdagen. Med Haldor Planlegging & vurdering blir det enklere for lærere å opprette undervisningsopplegg, tydeliggjøre kompetansemål og kriterier for elevene og arbeide med formativ vurdering – direkte i Microsoft Teams.

Prøv Haldor Planlegging & vurdering

Vil du prøve Haldor Planlegging & vurdering? Start prøveperioden direkte fra Microsoft AppSource, eller kontakt oss for mer informasjon.

Kontakt oss

Noen av skolene som bruker Haldor

Har dere gått over fra en omfattende LMS til å kun jobbe i Teams? Savner du et godt verktøy for å planlegge og jobbe med kompetansemål fra Udir som støtte?

Mange lærere sliter med å få til en oversiktlig planlegging og en god underveisvurdering i en travel skolehverdag. Å skape god undervisning som tar hensyn til elevenes ulike behov og får dem til å forstå hva som forventes av dem, krever et godt planleggingsverktøy.

Integrerte læreplaner og læringsressurser

Med Haldor Planlegging & vurdering kan du jobbe med planlegging, Teams-oppgaver og vurderinger som er knyttet til læreplanene – alt samlet i Microsoft Teams.

Du kan enkelt planlegge tverrfaglige og tematiske opplegg, eller lage opplegg for ett fag og inkludere kompetansemål fra UDIRs læreplaner og egne kriterier. Gjør det tydelig for elevene hva de skal lære, og støtt dem i deres læring gjennom smidig formativ vurdering. I planleggingsverktøyet kan du også legge til integrerte læringsressurser, for eksempel fra NDLA, direkte i planen.

Få en god oversikt over elevenes læring og utvikling, og spar tid ved å dele og gjenbruke planer på tvers av organisasjonen. Undervisningen blir dessuten mer tilgjengelig med Microsofts Engasjerende leser som er integrert i Haldor.

Slik fungerer Haldor Planlegging & vurdering

Se en kort introduksjon til hvordan du enkelt kan bruke Haldor for å planlegge og vurdere i Microsoft Teams.