Westerlundska videregående skoles langsiktige valg – Haldor som plattform

Westerlundska videregående skole er med 12 nasjonale programmer og 1400 elever Enköpings eneste videregående skole. Da skolen lette etter en plattform som var helt og fullt integrert i Microsoft Teams, falt valget på Haldor.

– Vårt mål var å gjøre det enklere for lærere og elever, sier administrasjonssjef Maria Johansson.

Gammeldags og tungrodd. Slik beskriver Maria Johansson og IT-pedagog Petter Ahlberg det forrige systemet som ble brukt. Da vi var på jakt etter et nytt system, var målet å finne noe som var fullstendig integrert i Microsoft Teams.

– Det fantes andre plattformer, men ingen som kunne måle seg med Haldor. Det vi ville, var å forenkle bruken og redusere dobbeltarbeidet, sier Petter Ahlberg.

Å ta sjansen på å bytte system

Maria Johansson forteller at lærerne ikke var tilfredse med løsningen de hadde fra før – men at det krevde mot å bytte system.

– Ja, de var ikke fornøyde med systemet. Petter oppmuntret meg og fikk meg til å ta sjansen på å gå til anskaffelse av Haldor, og vi satte opp alt sammen i løpet av bare noen dager.

Skolen er fremdeles i en tidlig fase av prosessen med å øke bruken og utvikle de forskjellige tjenestene og funksjonene i Haldor.

– Det er en stor utfordring å skulle tenke langsiktig samtidig som vi er nødt til å ha noe som fungerer akkurat nå. Det blir som et eksperiment, men uten testgruppe. Vi må bare kjøre på. Når alle brikkene i puslespillet har falt på plass så vi kan se helheten, da vet vi om det har fungert, sier Petter Ahlberg.

Setter pris på enkelheten

Dokumentasjon, underveisvurdering, vurdering og utviklingssamtaler er de fire nøkkelfunksjonene som Westerlundska videregående skole i dag bruker i Haldor. For å måle graden av tilfredshet noen måneder etter implementeringen sendte skolen ut en spørreundersøkelse.

– Alle var generelt tilfredse. For oss er egentlig det viktigste at systemet ikke skal ha noen finurligheter. Med det mener jeg at det skal være enkelt, og at det skal være lett å få god oversikt, fortsetter Petter Ahlberg.

– Det fantes andre plattformer, men ingen som kunne måle seg med Haldor. Det vi ville, var å forenkle bruken og redusere dobbeltarbeidet.
Petter Ahlberg, Westerlundska videregående skole

Kan «ta pulsen» på elevene

Westerlundska har lagt frem en rekke ønsker for Haldor, blant annet mulighet for å kunne «ta pulsen» på elevene. Det betyr at skolen med noen ukers mellomrom sjekker hvordan elevene ligger an, gjennom vurderinger som presenteres på en skala med tre nivåer.

– Grønt betyr at det går bra med eleven, gult at det er ting som bør jobbes med, og rødt at eleven står i fare for ikke å bestå, sier Maria Johansson.

Hun legger til:

– Haldor har lyttet til oss og tilpasset funksjonen slik vi ville ha den. Vi har avstemninger, og akkurat nå gjennomgår vi andre ting vi ønsker å utvikle.

Opplæringsstøtte

Petter Ahlberg har fått opplæringsstøtte av Haldor for å kunne formidle de forskjellige funksjonene og tjenestene til lærere og elever.

– Jeg opplever at tilbakemeldingene våre blir godt mottatt, og jeg har fått støtte til opplæring. Iblant har jeg også kontaktet brukerstøtten og fått god hjelp derfra.

Registrering av fravær i Haldor er det neste som står på tapetet for Westerlundska videregående skole.

– Det er ikke bare viktig for elevene, men også for at vi for eksempel skal kunne hente frem fraværsrapporter som skal sendes til relevante myndigheter. Det kommer en ferdig løsning som vi gleder oss veldig til å se, sier Maria Johansson.

Gevinstene på sikt

Når de begge får uttale seg om fremtiden, ønsker de seg en oversikt for rektorer, som enkelt kan vise hvordan det går med et helt årskull i et gitt fag, og ikke bare med enkeltelever.

– Vurdering er noe vi jobber mye med. Vi er ikke ute etter noe oppsiktsvekkende med Haldor, men etterstreber enkelhet og tilgjengelighet. Det store målet er å unngå dobbeltarbeid. Vi håper at dette på sikt skal gi store gevinster, avslutter Petter Ahlberg.

Vil du vite mer om Haldor?

Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi ut hva verktøyet kan gjøre for deg og din arbeidsplass!

Kontakt oss