Tydelig struktur i Haldor fremmer læringen ved Mimers VGS

Mimers er en liten videregående skole i Täby som spesialiserer seg på elever med Asperger syndrom, høytfungerende autisme, ADHD og lignende diagnoser. Med Haldor har det blitt enklere for lærerne å tilpasse undervisningen etter de enkelte elevenes individuelle forutsetninger.

Elevene som søker seg til Mimers videregående skole har ofte et ekstra behov for struktur, og skolen samarbeider tett med foresatte for å fremme elevenes læring.

Karin Lindgren, tidligere lærer og nå assisterende rektor på Mimers, mener at den tydelige oversikten, tilgjengeligheten og muligheten til å enkelt tilpasse undervisningen etter individuelle behov er noen av de største fordelene med Haldor:

– Det er lett tilgjengelig, elevene kan få tilgang til oppgavene sine uansett hvor de befinner seg, og foresatte kan enkelt se hva barna deres skal jobbe med. Oversikten gir elevene en klarere forståelse for egen fremgang, de eier sin egen læring.

Mange av lærerne jobber multimodalt og individuelt tilpasset med planleggingen sin, og Karin ser en stor gevinst i å ha et felles system der allt materiale er samlet:

– Som lærer er det utrolig praktisk at alt ligger der, og at man kan følge planleggingen uke for uke. Man kan enkelt kopiere fjorårets kurs og gjenbruke det med justeringer basert på de ulike gruppene. Det sparer mye tid når man først har lagt inn noen kurs.

– Oversikten gir elevene en klarere forståelse for egen fremgang, de eier sin egen læring.
Karin Lindgren, Mimers videregående skole

En enhetlig digital arbeidsmetode

Med Haldor fikk Mimers videregående skole også en komplett digital arbeidsflate. Dette var noe de tidligere manglet, noe som gjorde det vanskelig for elevene å finne og holde orden på oppgavene sine.

– Det forenkler utrolig mye. Før Haldor hadde vi ikke et enhetlig system, og alle lærere hadde forskjellige arbeidsmetoder – både analoge og digitale. Innføringen av Haldor fikk alle til å gå helhjertet inn i en digital arbeidsmetode på skolen, sier Karin.

Mimers har brukt Haldor siden 2017 og har siden da opplevd at de har fått en mer effektiv undervisningsmiljø som støtter deres pedagogikk og elevenes behov. Karin Lindgren synes støtten hun har fått fra starten av har vært verdifull:

– Jeg følte at jeg fikk utrolig mye støtte, og at Haldor som leverandør viste interesse for akkurat vår virksomhet.

Vil du vite mer om Haldor?

Kontakt oss så forteller vi mer!

Kontakt oss