Skräddarsy Teams för er skola

Med tjänsterna i Haldor Education Suite kan ni välja de funktioner ni behöver i Microsoft Teams, exempelvis schema, närvaro, dokumentation eller kommunikation med vårdnadshavare. Väljer ni alla tjänster får ni en komplett, modern lärplattform sömlöst integrerad i Microsoft Teams.

Genom att välja de tjänster och funktioner som passar era behov kan ni skräddarsy Teams för just er skola eller kommun.

Detta ingår i alla tjänster:
  • Haldor Dashboard – en personlig översiktssida för elever och lärare som ger en vy över vad som är aktuellt den närmaste tiden.
  • Microsofts Avancerad läsare – Gör nyheter, meddelanden, planeringar och uppgifter mer tillgängliga för elever och vårdnadshavare med läs- och skrivsvårigheter.

Trygg och säker datalagring

Med Haldor kan ni välja lagring och drift i svenskägda datacenter eller i vår Microsoft Azure-miljö. Oavsett vilket val ni gör så hanteras personuppgifter och dokumentation i Haldor Education på ett säkert sätt. Läs mer om vår datalagring.

Alla tjänster i Haldor Education Suite

Haldor Dashboard

En kostnadsfri översiktssida som ger en personlig vy över vad som är aktuellt den närmaste tiden. Gör det enkelt att navigera bland de funktioner du har i Haldor Education Suite.

Läs mer

Läs mer

Haldor Planering & bedömning

Skapa och bedöm planeringar och Teamsuppgifter i Microsoft Teams kopplat till centralt innehåll och bedömningskriterier från Skolverkets alla läroplaner.

Läs mer

Läs mer

Haldor Uppgifter

Arbeta med kamrat- och självbedömning, gruppuppgifter och basgrupper i grupparbeten med Haldor Uppgifter. Skapa och bedöma uppgifter kopplat till centralt innehåll och bedömningskriterier från Skolverkets alla läroplaner.

Läs mer

Läs mer

Haldor Schema & närvaro

Visa lärares och elevers personliga scheman direkt i Microsoft Teams. Lärare kan enkelt hantera sina elevers närvaro och frånvaro, både giltig och ogiltig frånvaro, direkt i schemat.

Läs mer

Läs mer

Haldor Schema plus

Ger lärare, elever och vårdnadshavare en fullständig översikt över inplanerade prov, möten och uppgifter. Det gör det enkelt för lärare att se elevernas arbetsbelastning och hitta lämpliga datum där det passar att lägga in exempelvis prov.

Läs mer

Läs mer

Haldor Elevdokumentation

Gör det enkelt för lärare att få en överblick av och tillgång till allt som rör eleven och elevens utveckling. Samlar omdömen, extra anpassningar, bedömningar, planeringar, anteckningar, filer och mycket mer på ett ställe i Microsoft Teams.

Läs mer

Läs mer

Haldor Planering & dokumentation för förskola

Skapa pedagogiska planeringar och dokumentera kopplat till målen i Skolverkets läroplan i Microsoft Teams. Gör det enkelt för pedagoger att följa barnens lärande och utveckling.

Läs mer

Läs mer

Haldor Vårdnadshavare

Gör det enkelt för vårdnadshavare att följa och vara delaktig i sitt barns lärande och utveckling, ta del av aktuella nyheter och kommunicera med mentor.

Läs mer

Läs mer

Haldor Utvecklingssamtal

Gör så mentorer kan lägga in och hantera bokningsbara tider för utvecklingssamtal. De kan också lägga till formulär som elever och vårdnadshavare ska fylla i inför och under samtalet.

Läs mer

Läs mer

Haldor Analys & uppföljning

Ger en tydlig överblick över er data från Haldor Education. Skolledare får snabbt aktuella analyser och rapporter för att fatta säkra beslut kring insatser och resurser på alla nivåer i organisationen.

Läs mer

Läs mer

Plagieringskontroll i Teamsuppgifter

Koppla ihop Microsoft Teams uppgiftsfunktion med Ouriginals plagieringskontroll för att enklare upptäcka och hantera plagiering i elevarbeten direkt i Teams. Tjänsten köps via Ouriginal.

Läs mer

Läs mer

Enkelt att byta till Haldor!

Vill ni byta lärplattform men är fast i ett avtal? Byt till Haldor så bjuder vi på kostnaden för våra tjänster under tiden avtalet med er befintliga leverantör löper ut – i upp till 1 år.

Kontakta oss så berättar vi mer!

Vill du veta mer?

Fyll i formuläret för att få veta mer om våra tjänster och om hur ni kan komma igång och testa.

Kontakta oss

Fler kontaktuppgifter