Tydlig struktur i Haldor främjar lärandet på Mimers Gymnasieskola

Mimers är en liten, personaltät gymnasieskola i Täby specialiserade på elever med Aspergers syndrom, högfungerande autism, ADHD och liknande diagnoser. Med Haldor har det blivit enklare för lärarna att anpassa undervisningen efter elevernas individuella förutsättningar.

De elever som söker sig till Mimers Gymnasieskola har ofta har ett extra behov av struktur och skolan har ett tätt samarbete med vårdnadshavarna för att främja elevernas lärande.

Karin Lindgren, tidigare lärare och numera biträdande rektor på Mimers, menar att den tydliga översikten, tillgängligheten och möjligheten att enkelt anpassa undervisningen efter enskilda individer är några av de största fördelarna med Haldor:

– Det är lättillgängligt, eleverna kan komma åt sina uppgifter var de än befinner sig och vårdnadshavare kan enkelt se vad deras barn ska arbeta med. Översikten ger eleverna en tydligare förståelse för sina egna framsteg och det ger dem en extra skjuts framåt. De äger sitt eget lärande.

Många av lärarna arbetar multimodalt och individanpassat med sina planeringar och Karin ser en stor vinst med att ha ett gemensamt system där allt material finns samlat:

– Som lärare är det är otroligt smidigt att allt ligger där och att man kan följa sin planering vecka för vecka. Man kan enkelt kopiera förra läsårets kurs och återanvända med justeringar utifrån de olika grupperna. Det är väldigt tidsbesparande när man väl har lagt in några kurser.

– Översikten ger eleverna en tydligare förståelse för sina egna framsteg och det ger dem en extra skjuts framåt. De äger sitt eget lärande.
Karin Lindgren, Mimers Gymnasieskola

Ett sammanhållet digitalt arbetssätt

Med Haldor fick Mimers Gymnasieskola även en enhetlig digital arbetsyta. Det var något de tidigare saknade, vilket gjorde det svårt för eleverna att hitta och hålla ordning på sina uppgifter.

– Det förenklar otroligt mycket. Innan Haldor hade vi inget enhetligt system utan alla lärare hade olika arbetssätt – både analogt och digitalt. Införandet av Haldor fick alla att gå in helhjärtat i ett digitalt arbetssätt på skolan, säger Karin.

Mimers har använt Haldor sedan 2017 och har sedan dess upplevt att de fått en mer effektiv undervisningsmiljö som stöttar deras pedagogik och elevernas behov. Karin Lindgren tycker att det stöd hon fått redan från start har varit värdefullt:

– Jag kände att jag fick otroligt mycket stöttning och att Haldor som leverantör visade intresse för just vår verksamhet.

Vill du veta mer hur Haldor kan förenkla för dig och din skola?

Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss