Haldors verktøy hjelper elevene å nå målene

I Älvdalens kommune, som består av totalt syv skoler og cirka 800 elever, har flest niendeklassinger i Dalarna nådd kompetansemålene i alle fag. Det viser statistikk fra det svenske Skolverket, som har sett på samtlige kommuner i Dalarna.

En av grunnene er implementeringen av Haldors helhetsløsninger som ble gjennomført i kommunens skoler skoleåret 18/19.

Godt og vel ni av ti elever (92 prosent) i Älvdalens kommune har, ifølge statistikk fra Skolverket, nådd kompetansemålene i alle fag i løpet av skoleåret 18/19, sammenlignet med 67 prosent skoleåret 17/18. Det er en økning på nesten 25 prosent. Dessuten er godt og vel 94 prosent kvalifisert for videregående opplæring i år, sammenlignet med 82 prosent året før. Resultatene gjør elevene i Älvdalens kommune til de best presterende i Dalarnas len.

Enklere kommunikasjon mellom elever, lærere og foresatte

Ifølge skolene er en medvirkende faktor implementeringen av Haldor Education som ble gjennomført i Älvdalen skoleåret 18/19. Haldors pedagogiske støtteverktøy gjør det enklere for elevene å gjøre oppgaver, planlegge skoledagene og holde rede på hva som kreves for at målene skal nås. I tillegg forenklet det den direkte kommunikasjonen mellom elever, pedagoger og foresatte i Teams.

– Haldor Education har en enkel struktur som gjør det lett å navigere. Dessuten er det behagelig å ha alt samlet på ett og samme sted, direkte i Microsoft Teams.
Annika Nyberg, Älvdalsskolan

Gjør det enkelt å tydeliggjøre kompetansemål

Haldor Education har støtteverktøy for vurdering, læreplaner, kompetansemål og kjerneelementer. Støtteverktøyet er fullstendig integrert i Teams for Education og Office 365, noe som gjør det til en helhetsløsning for skolen.

– Haldor Education har en enkel struktur som gjør det lett å navigere. Dessuten er det behagelig å ha alt samlet på ett og samme sted, direkte i Microsoft Teams. Vi kan enkelt arbeide med delmål for å bryte ned og tydeliggjøre kompetansemålene slik at elevene forstår hva de skal lære, sier Annika Nyberg, IKT-pedagog og lærer i svensk, engelsk og musikk i Älvdalens kommune.

Vil du vite mer om Haldor?

Ta gjerne kontakt med oss, så finner vi ut hva verktøyet kan gjøre for deg og din arbeidsplass!

Kontakt oss