Tjänster

Vi på Haldor utvecklar moderna, användarvänliga och pedagogiska verktyg byggda på Microsoft Office 365 och Teams for Education. Tack vare kraften i systemet och smidigheten i molnet hjälper vi lärare och elever att samarbeta och kommunicera effektivt med hjälp av alla de digitala verktyg som Office 365 och Teams for Education erbjuder.

 

Haldor Education är ett verktyg vi skapat för att underlätta arbetsdagarna för lärare och elever. Detta genom att samla all relevant information och kommunikation på ett enda ställe. Verktygen är dessutom utvecklade utifrån Skolverkets (reviderade) läroplaner för förskola, grundskola, gymnasieskola och vuxenutbildning.

 

Smidigare arbetssituation

Utöver detta finns det också stora möjligheter att bygga sina egna kurser, anpassade efter egna behov. I Haldor Education kan lärare enkelt bygga planeringar och skapa uppgifter som sedan kan distribueras smidigt till eleverna. Användarna arbetar i sitt eget konto i Office 365, vilket innebär att kraften och möjligheterna som molnet ger alltid finns närvarande. Haldor Education är moderna verktyg utvecklade för modern utbildning. Tillsammans med dig som användare digitaliserar vi den svenska skolan!

Förskola

Haldor Education för förskola skapar möjlighet till en smidig dokumentation av den dagliga verksamheten, samtidigt som förskolepersonalen kan arbeta med mål från förskolans läroplan. Kraftfullt, enkelt och molnbaserat, tack vare Office 365 och Teams for Education.

 

 

Haldor Education är ett pedagogiskt verktyg för förskolans behov, alltid med syfte att effektivisera och förenkla pedagogernas och förskollärarnas arbetsdagar och därmed spara dyrbar tid. Verktyget är fullt integrerat mot Microsoft Office 365 och mer specifikt Teams for Education, vilket innebär att Haldor Education drar nytta av den kraft samt alla de digitala verktyg som Microsofts molntjänster erbjuder.

 

Var och när du vill

Med Haldor Education kan en förskollärare arbeta med alla mål från förskolans läroplan och smidigt dokumentera verksamheten med hjälp av Haldors dokumentationsmodul – direkt via mobila enheter eller med datorn. Haldor Education är utvecklat för att uppnå god transparens i dokumentation och återkoppling, vilket innebär att lärare, arbetslag och framförallt vårdnadshavare får tydlig insyn i barnets utveckling.

 

En film om hur Haldor Education används på en förskola

Jag vill veta mer om Haldor Education för förskolor.

Kontakt

Grundskola

Haldor Education för grundskola öppnar möjligheterna till effektivt samarbete och kommunikation i och utanför klassrummet. Detta tack vare den starka integrationen med Office 365 och Teams for Education. Haldors pedagogiska verktyg för grundskolan gör det enkelt för lärare och elever att jobba med planeringar och uppgifter, samtidigt som de möjliggör en smidig dialog kring bedömning och återkoppling.

 

 

Haldor Education är ett pedagogiskt verktyg anpassat efter grundskolans reviderade läroplan, vars syfte är att effektivisera elevers och lärares arbetsdagar och därmed spara dyrbar tid. Verktyget är fullt integrerat mot Microsoft Office 365 och mer specifikt Teams for Education, vilket innebär att Haldor Education drar nytta av kraften och alla de digitala verktyg som Microsofts molntjänster erbjuder. Med Haldor Education kan skolan arbeta med centralt innehåll och kunskapskrav från reviderade ämnesplaner och koppla det mot planeringar och uppgifter – direkt inne i Teams for Education.

 

Transparent skolgång

Läraren knyter smidigt an bedömningar mot de kunskapskrav som är valda för planeringen/uppgiften och det är enkelt att arbeta tematiskt. Alla bedömningar sammanställs i en ämnesspecifik kunskapsöversikt för varje enskild elev. Haldor Education är utvecklat för att uppnå god transparens i bedömningar och återkoppling, vilket innebär att lärare men även elever och vårdnadshavare får god insyn i elevens utveckling.

 

En film om hur Haldor Education används på en grundskola

Jag vill veta mer om Haldor Education för grundskolor.

Kontakt

Gymnasium

Haldor Education är utvecklat för att bidra till effektivare samarbete och kommunikation mellan elever och lärare. Med Haldor Education för gymnasiet kan skolor effektivt dra nytta av kraften i Office 365 och Teams for Education och samtidigt arbeta med centralt innehåll och kunskapskrav från gymnasiets alla kursplaner.

 

 

Haldor Education är ett pedagogiskt verktyg anpassat efter gymnasieskolan, med syfte att effektivisera elevers och lärares arbetsdagar och därmed spara dyrbar tid. Verktyget är fullt integrerat mot Microsoft Office 365 och mer specifikt Teams for Education, vilket innebär att Haldor Education drar nytta av kraften och alla de digitala verktyg som Microsofts molntjänster erbjuder. Med Haldor Education kan skolan arbeta med centralt innehåll samt kunskapskrav från gymnasiets kursplaner och koppla det mot planeringar och uppgifter – direkt inne i Teams for Education.

 

Lätt att följa utvecklingen

Läraren knyter smidigt an sina bedömningar mot de kunskapskrav som är valda för planeringen/uppgiften och det är enkelt att arbeta tematiskt. Alla bedömningar sammanställs slutligen i en kursspecifik kunskapsöversikt för varje enskild elev. Haldor är utvecklat för att uppnå god transparens i bedömningar och återkoppling, vilket innebär att lärare, och även elever och vårdnadshavare, får god insyn i elevens utveckling.

 

En film om hur Haldor Education används på en gymnasieskola

Jag vill veta mer om Haldor Education för gymnasiet.

Kontakt

Vuxenutbildning

Med Haldor Education kan lärare och elever inom vuxenutbildningen arbeta effektivt under utbildningen. Detta sker antingen genom etablerade kursplaner från Skolverkets läroplaner eller utifrån skräddarsydda kursplaner som skolor själva kan skapa utifrån egna förutsättningar. Allt samarbete bygger på Office 365 och Teams for Education vilket innebär att det är lätt att jobba på plats såväl som på distans.

 

 

Haldor Education är ett pedagogiskt verktyg för vuxenutbildning, alltid i syfte att effektivisera arbetsdagarna för elever och lärare och därmed spara dyrbar tid. Verktyget är fullt integrerat mot Microsoft Office 365 och mer specifikt Teams for Education, vilket innebär att Haldor Education drar nytta av kraften och alla de digitala verktyg som Microsofts molntjänster erbjuder. Med Haldor Education kan skolan arbeta med centralt innehåll och kunskapskrav från svenska kurs/-ämnesplaner och koppla det mot planeringar och uppgifter – direkt inne i Teams for Education.

 

Skräddarsy efter egna behov

Utöver de standardiserade innehållet går det också att bygga egna kurser direkt i Haldor Education, vilket är en funktion särskilt anpassad efter vuxenutbildningens krav och behov. I praktiken innebär det att lärare kan bygga egna matriser med eget innehåll och egna kunskapskrav för bedömning och återkoppling. Läraren knyter därefter an sina bedömningar mot de kunskapskrav som är valda för planeringen/uppgiften och det är enkelt att arbeta tematiskt. Alla bedömningar samlas slutligen i en kunskapsöversikt för varje enskild elev. Haldor är byggt för att uppnå god transparens i bedömningar och återkoppling, vilket innebär att lärare men även elever får en god översikt över utvecklingen.

 

En film om hur Haldor Education används på en vuxenutbildning

Jag vill veta mer om Haldor Education för vuxenutbildning.

Kontakt

Eventful skolteams

Tillsammans skapar vi framtidens skola. Pedagogiska stödverktyg för elever och lärare i Microsoft Teams for Education med automatiserad skolteams.

 

Tillsammans med Eventful Skolteams blir det enkelt och smidigt för just er skola att sätta igång arbetet med Microsoft Teams och Haldor Education. Eventful Skolteams gör att användaren enkelt kan sätta igång med Teams och läraren slipper administrera sina grupper själv. Eventful Skolsynk automatiserar skapandet och underhållet av medlemmar i teamen. Det här frigör givetvis tid för lärare – tid som istället kan läggas på kvalitativ undervisning i Haldor Educations pedagogiska stödverktyg.

Jag vill veta mer om Haldor Education & Eventful skolteams

Kontakt

Vill du veta mer? Kontakta oss

Kontakta oss