Pilotprojekt: Haldor Education

 

Varför Haldor Education?

Det ska vara enkelt att arbeta med IT i skolan, både för elever och lärare. Därför har vi utvecklat Haldor Education – ett pedagogiskt verktyg integrerat i Microsoft Teams for Education. Ni kommer kunna nyttja all kraft och potential i Office 365 för att skapa planeringar och uppgifter med centralt innehåll från kurs- och ämnesplaner. Genom att jobba med samarbetsverktygen i Office 365 och kunskapskrav för grundskola, gymnasium & vuxenutbildning kan läraren enkelt arbeta med formativ bedömning direkt inne i Teams for Education. Alla bedömningar sammanställs automatiskt i en individuell kunskapsöversikt för varje elev.

Erbjudande för grundskola, gymnasium & vuxenutbildning

Testa Haldor Education HT18 och VT19 för en kostnad om 24000:- (exklusive moms) per skolenhet. Kontakta oss på info@haldor.se eller 060-615555 för att sätta igång!
Detta ingår: 

  • Haldor Education för lärare och elever under HT18 och VT19
  • Införande av Haldor Education i er Office 365-tenant
  • Uppstartsmöte via Skype samt utbildningsmaterial i Haldor Educatioin och Office 365*
  • Produktsupport*

Varför detta erbjudande?

  • Många skolor använder idag Office 365 och Teams for Education för kommunikation och samarbete i molnet – Haldor Education är det kompletterande pedagogiska verktyget för planeringar, uppgifter och bedömning. Vi på Haldor vill att ni ska få uppleva de tidsvinster som verktygen erbjuder när de används tillsammans på ett effektivt sätt!
  • De reviderade läroplanerna som börjar gälla från och med 1 juli 2018 betonar vikten av digitalisering och IT i skolans miljö. Därför vill vi erbjuda er ett intuitivt och pedagogiskt verktyg som gör det enkelt att nå digitaliseringsmålen, både för elever och för lärare.
  • Vi vill ge er möjlighet att börja använda det bästa digitala stödverktyget som finns på marknaden idag för skola och utbildning!

*Kommentarer om erbjudandet:

  • Utbildning sker för personalen via Skype och genom instruktionsfilmer. Produktsupport samordnas via en ansvarig på skolan som också understöds med utbildning i hur Office 365 kan nyttjas tillsammans med Haldor Education.
  • Kostnader för eventuella integrationer av schema, SDS (SchoolData Sync), Vårdnadshavarvy eller dylikt tillkommer
  • Förutsättningar för erbjudandet är att skolan nyttjar Office 365 for Education.