Njut av ditt lärande! Vad skulle hända om fler hade den inställningen? Lyssna på ett nyfiket och utforskande samtal med Peter Zier, lärare på vuxenutbildningen i Kristianstad och Office-fantast, om vikten av ett förhållningssätt där man får njuta av sitt lärande och hur man som lärare kommer dit.

Ta del av samtalet, läs mina reflektioner och följ om länkarna du vill ha ytterligare fördjupning!

Peter Zier sadlade om från högstadiet till vuxenutbildningen och uppmuntrades av rektor dra igång ett sidoprojekt med distans- och onlineutbildning som samtidigt ger näring till hans undervisning på vux och yrkeshögskola – och tvärtom.

”De flesta har ett driv om de bara får möjligheten till det. Samt får lite riktning och ramar.” – Peter Zier

En dag på gymmet såg Peter en enkel skylt där det stod ”Njut av din träning!”. Svettandes fick den honom att reflektera över att man ju faktiskt kan tillåta sig själv att tänka positivt även om det är tungt för stunden när det kommer till träning. Och varför skulle vi inte kunna tänka lite så även inom utbildning – ”Njut av ditt lärande!”. Det finns förstås krav från omgivning och att man ska utbilda sig, men det är ju inget som hindrar att man under resans gång kan passa på att njuta av sitt lärande och se att det ju faktiskt också kan vara riktigt kul redan på vägen och inte bara vid slutresultatet.

Så nu använder han det både som titel på sitt företags hemsida och har ofta med det i titlarna på uppgifter som ges till studerande. Som en uppmaning både när de får uppgiften, men även i den feedback som ges, inte minst på slutet – ”Jag hoppas du njutit av ditt lärande”. För visst skulle vi alla tjäna mycket på en mer gynnsam attityd och förhållningssätt i skolan till lärande och utbildning? Att lärande i sig inte bara är viktigt utan också kan vara roligt och spännande! Det är ju lärandet vi primärt är där för – även om en del av utbildning sker under en av de två sista pliktlagarna vi har – och då borde vi fokusera på att göra det i sig meningsfullt. Det är skillnad på att vara i skolan för att få ett betyg och att vara där för att få kunskaper och komma vidare. Och det behöver vi prata med de studerande om och göra dem uppmärksamma på.

”En hel del som studerar på vuxenutbildningen kommer tyvärr från en misslyckad skolgång och för att komma igen behöver de släppa på ballasten från förr med krav och prestation – och då kan ord absolut ha en betydelse. Så ’njut av lärandet, se detta som ett lärande och behöver du hjälp är det bara att säga till så löser vi det.’” – Peter Zier

Poängen är att hela tiden i skolan – eller kanske snarare tiden som levande och vaken människa – ger möjligheter till lärande, rymmer lärandepotential. Det händer saker i oss om vi fokuserar på det snarare än på tester, prov och resultat. Inte för att de senare är oviktiga – utan just för att de är så viktiga! Både jag och Peter har alltid pratat med våra elever om varför de är i skolan – med fokus på deras lärande och utveckling. För mig med start redan på lågstadiet och i förskoleklass.

Vi är ju inte i skolan för att bli bedömda och visa upp det vi kan, utan för att lära oss saker. Bedömning är förstås en given del av ett lärande, inte minst för att läraren ska kunna se hur ens undervisning faktiskt har landat (eller inte). Men huvudfokus på att vi ska lära oss saker, och att vi gör det här tillsammans.

”Man lär så länge man har elever” – okänd

Peter har även infört att efter varje kurs eller moment får eleverna alltid göra en självbedömning, med frågor om vad eleven tyckte om uppgiften och vad han eller hon lärt sig för något nytt. Hur skulle du göra om du fick göra uppgiften en gång till? Det blir en metareflektion efter att uppgiften är färdig som även gör att det man lärt sig befästs ytterligare. Att i ett digitalt verktyg som smidigt samlar in data skriva hundra ord eller så är inte alltför ansträngande för någon om man vet att det både bidrar till det egna lärandet och till lärarens lärande. De inlämnade reflektionerna berikar Peter med information om hur han kan skruva ytterligare på sin undervisning, utan att det tar tid att vare sig dela ut eller samla in denna viktiga data om man bygger in det i grunddesignen och har tillgång till smidiga digitala verktyg. Sedan behöver man följa upp, hjälpa och förklara vad vinsten är att formulera sin reflektion – men även inse när det kanske inte är lönt. Som så mycket annat ett professionellt grundat vägval, men nu byggt på insikter via konkret data. Och med ett verktyg i form av självreflektion som eleverna torde ha nytta av i sitt livslånga lärande.

”Vi kanske skulle stanna upp lite oftare i vår undervisning och ställa oss frågorna Varför? respektive Varför inte? Varför är vi i skolan? Varför ska du egentligen göra en självreflektion?” – Magnus Blixt

Kan vi få människor att bli självmotiverade så är det i sig ett enormt bränsle för att utveckla sig själv och då behövs inte längre någon som pekar med hela handen och berättar vart man ska gå – man bara gör det, och kan gå hur långt som helst. Samtidigt som man njuter allt mer av lärandet som sker på vägen. Precis som läroplanens skrivningar om ”unik egenart” och ”goda samhällsmedborgare” i samma stycke, tillsammans med mycket annat vi har att förhålla oss till. Det är ju inte ögontjänare som lyder under piskan som krävs för ett fungerande demokratiskt samhälle utan självmedvetna, självgående människor som kan lära, lära om och lära nytt.

Detta borde vi även prata mer om tillsammans i kollegiet och inte enbart fastna i dagens akuta problem och logistik. Hur får vi till det bästa lärandet? Varför är vi här? Varför har vi våra möten? Varför ska vi reflektera över våra processer och vägval som profession? Vad är vår roll i demokratin? Hur kan vi tillsammans njuta mer av vårt lärande?

Njut av ditt lärande – tillsammans kommer vi längre!

Magnus Blixt
Magnus Blixt

Blixt Belyser är en blogg som omvärldsbevakar och reflekterar över skola, lärande och utveckling i stort och smått, högt och lågt.

Magnus Blixt har en gedigen bakgrund som lärare, skolledare och verksamhetsutvecklare inom tillgänglig lärmiljö. Nu arbetar han som Customer Success Manager på Haldor och hjälper våra kunder att komma i gång och få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.