Hur har det gått? För ett år sedan hade jag ett samtal med lärarna Mia Kempe och Sara Bruun om möjligheter och utmaningar med den kommande revideringen av läroplan och kursplanerna för grundskolan. Det var ett halvår innan de trädde i kraft och nu är det dags för en uppföljning.  Då Sara inte hade möjlighet passade jag på att få med förvaltningsperspektivet i form av Therese Linnér, utbildningschef i Lessebo kommun.

Nedan kan du läsa mina reflektioner och se det inspelade samtalet med Mia Kempe och Therese Linnér. 

I teori är ju skola tämligen enkelt, men i praktik alltid komplext. Det tar förstås en tid innan en ny läroplan och ett nytt sätt att hantera sin läroplan sätter sig hos alla inblandade. Intentionerna med Lgr22 var tydligt att sänka stressen hos såväl lärare och elever – men om det ska bli till verklighet måste vi förstås även sluta göra en del saker vi tidigare gjort – eller?

”Hur kan jag hantera bedömning så att eleverna inte ständigt känner sig bedömda?”- Mia

”Jag kan ibland uppleva att man som lärare själv skapar topparna. Istället för att faktiskt avsluta ett område och göra den bedömningen då … så händer det att man skjuter allt till en viss kort begränsad tid… istället för att skapa en mer jämn belastning över året.”- Therese

Hur många läroplaner ser vi vara i drift i klassrummet samtidigt? Händer det att vi gör uppgifter och annat som vi gjort tidigare bara för att de visat sig fungera, utan att ta oss tiden att utifrån aktuell läroplans syfte för ämnet se om de fortfarande har bäring idag?

”Jag önskar att det fanns något sätt att mäta progressionen i mitt klassrum.”- Mia

Nog för att vi också behöver mäta resultaten – men vi behöver ha mer fokus på nyfikenhet vad som ligger bakom dem. Hur kan vi se på kvaliteten i undervisningen? Har vi identifierat våra faktiska förutsättningar och våra behov av vad var och en – elev, lärare, kollegium, skolledare, förvaltning respektive huvudman – behöver lära och utveckla vidare? Gör vi det som vi kommit överens om? Vilka normer lever vi i praktik – får man sticka ut, ifrågasätta och lära tillsammans? Skapar vi en lärande organisation på riktigt, eller är det bara något vi säger? Hur kan vi skapa kunskap om vad som faktiskt händer, och inte händer? Och hur vidmakthåller vi allas vår glädje i att lära sig och kunna saker? Och hur rensar vi bort sådant som faktiskt inte tillför något längre?

På samtalet för ett år sedan föreslog Sara Bruun att vi borde göra en halvhalt mitt i terminen och se var vi faktiskt befinner oss nu, vilket även införts som system i Lessebo. Och då med framåtsyftande fokus mer än peka finger och skapa bäst/sämstlistor. Är alla med på tåget? Har vi tappat någon elev som står och stampar? Vad kan vi ändra i görandet här och nu med det vi har för att försöka komma vidare – tillsammans?

Att ha ett bergsäkert svar tillsammans med ett stort friutrymme kan lätt bli farligt. Vi behöver både se upp med att hamna alltför djupt i någotdera dike (centralt innehåll respektive bedömningskriterier/betygskriterier) samtidigt som vi i vår strävan efter balans måste inse att vi stundtals halkar dit. Fokus på syftet – och se läroplanen som en helhet inklusive kapitel ett och två!

Revideringen har, enligt Mia och Therese, lett till att vi pratar mer om undervisning och vårt gemensamma och enskilda uppdrag tillsammans. Och det är både bra och viktigt. Vi är förstås långt ifrån färdiga – och det är som det ska vara. Som lärare ska man lära på jobbet, det är vad man köper i sitt uppdrag. Det är i mötet mellan lärare, elev och innehåll som det händer! Och det mötet kan och behöver alltid slipas på både utifrån att man möter nya elever och nya läroplaner med förändringar i såväl centralt innehåll som syfte. Balans, någon?

Magnus Blixt
Magnus Blixt

Blixt Belyser är en blogg som omvärldsbevakar och reflekterar över skola, lärande och utveckling i stort och smått, högt och lågt.

Magnus Blixt har en gedigen bakgrund som lärare, skolledare och verksamhetsutvecklare inom tillgänglig lärmiljö. Nu arbetar han som Customer Success Manager på Haldor och hjälper våra kunder att komma i gång och få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.