Jag vill slå ett slag för multimodal undervisning! Elever är idag vana vid mycket information i olika skepnader och kan ha svårt att behålla fokus på en och samma uppgift mer än en kort stund i taget. Speciellt när det gäller att fokusera på inhämtning av, för dem, ny information. Om eleverna själva får tycka till så vill de ha mer variation på uppgifterna.

På min skola i Älvdalens kommun har vi undersökt vad elever tycker är intressant undervisning och de har fått komma med förslag på arbetssätt som intresserar dem och som de tror skulle kunna lyfta undervisningen ytterligare ur deras perspektiv.

En genomgående röd tråd i alla elevsvar var att de vill ha variation. Gärna blanda teoretiska med praktiska moment, men också inslag av filmklipp och bilder och fler grupparbeten.

Allt på ett och samma ställe

I Haldors planeringsverktyg kan du som lärare enkelt samla ditt arbetsområde snyggt och strukturerat och eleverna har tillgång till allt material i ett och samma fönster. Allt de behöver göra är att klicka.

Du länkar enkelt till de lärresurser du använder dig av i din undervisning så att eleverna kan jobba med utgångspunkt i en och samma plattform, vilket också underlättar för de elever som är beroende av extra mycket struktur. Genom att fylla på din planering med nya lektioner under arbetets gång så har både du som lärare och dina elever allt samlat på ett och samma ställe. Det blir lätt att hitta och man slösar ingen energi och tid i onödan genom att vara tvungen att leta efter borttappade uppgifter osv.

Multimodal undervisning engagerar eleverna

I ett och samma arbetsområde kan du på detta sätt enkelt blanda teori i det läromedel som du använder i ämnet, länka till stämningshöjande filmklipp från till exempel Youtube eller annan källa för film och streaming som du använder dig av. Eller varför inte lägga till en länk till nyttiga övningar i tex Quizlet för att gnugga ord och uttryck om du arbetar som lärare i språk?

Varför inte låta eleverna jobba i grupp med ett gemensamt arbetsdokument där de turas om att utföra olika arbetsuppgifter som exempelvis att föra anteckningar och svara på frågor. Genom att skapa och lägga till en gruppuppgift i din planering löser du det hela lätt på ett par minuter. Låt Haldor slumpa grupperna åt dig eller dela in själv för att uppnå bäst gruppdynamik.

Låt eleverna brainstorma kring tex kniviga dilemman och stimulera varandras tänkande genom att bolla idéer fram och tillbaka. Det blir garanterat många intressanta, och livliga, diskussioner och sannolikt kommer de allra flesta eleverna att känna sig både engagerade och delaktiga på något vis.

Enklare att bedöma fler förmågor

Hur kan jag bedöma vem som har gjort vad i ett grupparbete kanske någon tänker nu? Varför inte komplettera med en individuell uppgift som bedömningsuppgift och låt gruppens anteckningar bli en del av din formativa bedömning av arbetsprocessen? På detta vis får du bedömning både på grupp- och individnivå.

Eftersom alla verktyg i Office365 är integrerade i Haldor så går det lätt att variera sig mellan att använda Word, Powerpoint, Sway, Forms eller någon annan av alla appar som finns att välja på. Självklart går det lika bra att be eleverna att ladda upp en film eller kanske en röstinspelning i uppgiften.

Genom att variera momenten i ditt arbetsområde och använda dig av multimodalitet så tar eleverna in kunskap med fler än ett sinne åt gången och du som lärare får möjlighet att kunna bedöma fler förmågor under arbetets gång. Detta både på grupp- och individnivå om du så önskar. Du får med både formativ och summativ bedömning om du lägger till en kunskapskontroll av något slag i slutet av arbetsområdet. Allting snyggt och prydligt samlat på ett och samma ställe.

Annika Nyberg
Annika Nyberg

Annika Nyberg arbetar som IKT-utvecklare med ansvar för verksamhetsutveckling av digitaliseringen i förskola och skola i Älvdalens kommun. Hon har jobbat i Haldor Education sedan 2019 i sin tidigare roll som IKT-pedagog och lärare i svenska, engelska och musik på Älvdalsskolan.