Sunne kommun väljer Haldors vårdnadshavartjänst för säker och smidig kommunikation mellan vårdnadshavare och skola i Microsoft Teams. Kommunen köper tjänsten via sin licenspartner Atea och stärker därmed den Teams-plattform som för- och grundskolan arbetar i idag.

Sunne kommun har letat i några år efter en säker tjänst i Microsoft Teams som låter vårdnadshavare vara mer delaktiga i sina barns utveckling. Nu har de hittat lösningen – Haldor Vårdnadshavare som är sömlöst integrerat i Teams.

– Vi har under ett antal år sökt efter en tjänst som kunde erbjuda en användarvänlig och säker informations- och kommunikationskanal mellan skola och vårdnadshavare. Behovet av dessa funktioner befästes än mer i och med rådande pandemi, säger Mark Savela, IT-pedagog på Sunne kommun.

– Vi upplever att Haldor Vårdnadshavare är användarvänlig ur såväl vårdnadshavar- som lärarperspektiv och passar in i vår inarbetade Teams-miljö i förskola och grundskola. Utöver detta har säkerhetsaspekten varit viktig för kommunen då vi måste säkerställa en säker överföring av information till och kommunikation med vårdnadshavarna, fortsätter Mark Savela.

Kompletterar Teams med Haldors modulbaserade tjänster

Haldors tjänster är modulbaserade och helt integrerade i Microsoft Teams. Kommuner kan komplettera Teams genom att välja och kombinera de tjänster de behöver.

– En bidragande orsak till valet av tjänst var även möjligheten att plocka enskilda delar av Haldors utbud, vilket medförde att vi kunde välja det som bäst kompletterade kommunens befintliga tjänster, säger Mark Savela.

– Vår förhoppning är att vårdnadshavare ska känna sig mer inkluderade i sina barns tid i förskolan och skolan genom att Haldor Vårdnadshavare underlättar och ökar möjligheten till information från och kommunikation med verksamheten, avslutar Mark Savela.

Fler kommuner väljer bort traditionella lärplattformar

Det har blivit mer vanligt att kommuner väljer att komplettera de befintliga samarbetsplattformar de arbetar i istället för att köpa en traditionell lärplattform.

– Vi ser en trend i att fler kommuner vill arbeta mer i den plattform de redan använder, i det här fallet Microsoft Teams. Sen väljer de att komplettera plattformen med de tjänster och funktioner som de saknar. Det ger kommunerna mer flexibilitet och blir inte lika kostsamt. I Sunnes fall saknade de en säker vårdnadshavartjänst, medan andra kommuner väljer att komplettera med exempelvis vår planerings- & bedömningstjänst eller utvecklingssamtal i Teams. säger Mikael Magnuson, sälj- och partneransvarig på Haldor.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om våra tjänster och hur du kan kombinera dem för att passa din skola eller kommuns behov? Läs om våra tjänster eller boka en demo.