Sunne kommune velger Haldors tjeneste for foresatte for sikker og smidig kommunikasjon mellom foresatte og skole i Microsoft Teams. Kommunen kjøper tjenesten via sin lisenspartner Atea og styrker dermed den Teams-plattformen som barnehage og grunnskole i dag arbeider i.

Sunne kommune har lett i noen år etter en sikker tjeneste i Microsoft Teams som lar foresatte være mer delaktige i barnas utvikling. Nå har de funnet løsningen – Haldor Foresatte, som er sømløst integrert i Teams.

– Vi har i flere år lett etter en tjeneste som kunne tilby en brukervennlig og sikker informasjons- og kommunikasjonskanal mellom skole og foresatte. Behovet for disse funksjonene blir desto tydeligere under den rådende pandemien, sier Mark Savela, IT-pedagog i Sunne kommune.

– Vi opplever at Haldor for foresatte er brukervennlig både fra de foresattes og lærernes ståsted, og passer inn i vårt innarbeidede Teams-miljø i barnehager og grunnskole. I tillegg har sikkerhetsaspektene vært viktig for kommunen, siden vi må sørge for sikker overføring av informasjon til og kommunikasjon med de foresatte, fortsetter Mark Savela.

Kompletterer Teams med Haldors modulbaserte tjenester

Haldors tjenester er modulbaserte og fullstendig integrerte i Microsoft Teams. Kommuner kan komplettere Teams ved å velge og kombinere de tjenestene de trenger.

– En medvirkende årsak til valget av tjeneste var også muligheten for å plukke ut enkelte deler av Haldors tilbud, noe som innebar at vi kunne velge det som best kompletterte kommunens eksisterende tjenester, sier Mark Savela.

– Vi håper at foresatte vil føle seg mer inkludert i barnas tid i barnehagen og skolen, ved at Haldor for foresatte forenkler og øker muligheten til informasjon fra og kommunikasjon med virksomheten, avslutter Mark Savela.

Flere kommuner velger bort tradisjonelle læringsplattformer

Det er blitt mer vanlig at kommuner velger å komplettere samarbeidsplattformene de allerede arbeider i, fremfor å kjøpe en tradisjonell læringsplattform.

– Vi ser en trend i at flere kommuner vil arbeide mer i den plattformen de allerede bruker, i dette tilfellet Microsoft Teams. Deretter velger de å komplettere plattformen med de tjenestene og funksjonene de mangler. Det gir kommunene mer fleksibilitet og blir ikke like kostbart. I Sunnes tilfelle manglet de en sikker tjeneste for foresatte, mens andre kommuner velger å komplettere med for eksempel vår planleggings- og vurderingstjeneste eller utviklingssamtaler i Teams, sier Mikael Magnuson, salgs- og partneransvarlig hos Haldor.

Vil du vite mer?

Vil du vite mer om våre tjenester og hvordan du kan kombinere dem slik at de passer til din skole eller kommunes behov? Les om våre tjenester eller bestill en demo.