Hur kan vi använda digitala verktyg på ett sätt som både främjar lärandet och samtidigt utvecklar elevernas digitala kompetens? I det här Haldor & Friends-webbinaret, som vi arrangerar tillsammans med Liber, får du konkreta exempel på vad lärande i en digitaliserad värld faktiskt kan innebära i praktiken.

Digitaliseringen ställer hela tiden nya krav på lärarnas digitala kompetens. Skolan har digitala verktyg som ska användas, men som lärare är det inte alltid lätt att veta varför och när de ska användas eller hur de bäst kan integreras i undervisningen.

Vi har bjudit in Malin Frykman och Patricia Diaz, två av författarna till boken Lärande i en digitaliserad värld, för att utforska de olika aspekterna av digitalt lärande.

Webbinaret kommer bland annat lyfta frågor som:

  • Varför digitala verktyg faktiskt är viktiga för dagens och morgondagens lärande?
  • Hur lärare kan överbrygga klyftor i digital kompetens och likvärdighet?
  • Vilka konkreta strategier finns det för att integrera digitala verktyg i lärandet som främjar kunskapssökande och kritiskt tänkande, kreativ problemlösning och kommunikation?
  • Vilka fem digitala verktyg rekommenderar författarna att lärare kan använda i sin undervisning och varför?

Anmäl dig för att få inspelningen direkt till din mejl!

Medverkande

Malin Frykman är idag verksam som innovationsledare på Innovitaskolan och Pops Academy. I grunden är hon grundskollärare, rektor och utvecklingsledare och även mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021.

Patricia Diaz har en bakgrund som gymnasielärare i engelska och spanska och har skrivit flera böcker om hur digitala verktyg kan användas i undervisningen. Idag är hon doktorand på KTH med inriktning mot teknik och lärande. Hon är också föreläsare och mottagare av Guldäpplets jubileumsutmärkelse 2021.

Joke Palmkvist arbetar idag som affärsområdeschef på Liber och har en bakgrund som lärare och ansvarig för utbildning på olika techbolag. Hon brinner lite extra för digitaliseringens kompensatoriska möjligheter.

Magnus Blixt är kundansvarig på Haldor och bloggar flitigt på haldor.se där han omvärldsbevakar och reflekterar över skola, lärande och utveckling. Han har en gedigen bakgrund som lärare, skolledare och verksamhetsutvecklare inom tillgänglig lärmiljö.

Se inspelningen av webbinaret

Fyll i formuläret nedan för att få inspelningen skickad direkt till din mejl.