Alla elever har rätt till undervisning på sina villkor. Så hur kan vi skapa en mer inkluderande undervisning där alla elever är delaktiga och lyckas nå sina mål? I det här Haldor & Friends-webbinariet får du tips och idéer om hur du kan skapa inkluderande undervisning för alla elever.

Gymnasieläraren Fredrik ”Feke” Norman och Essi Alho från Prinsparets Stiftelse delar med sig av sina insikter om att anpassa undervisningen så att den möter varje elevs behov och samtidigt håller kursen mot skolans övergripande mål.

Webbinaret modereras av Magnus Blixt och i samtalet lyfter vi frågor som:

  • Hur skapar vi de bästa förutsättningarna för varje elev att lyckas?
  • Hur ger vi alla elever samma möjlighet att ta till sig kunskap?
  • Hur inkluderar vi de elever som behöver extra stimulans och utmaningar?
  • Hur drar vi nytta av våra kollegor och samlade beprövade erfarenheter?

Anmäl dig för att få inspelningen direkt till din mejl!

Medverkande

Fredrik ”Feke” Norman

Feke, gymnasielärare och kvalitetssamordnare i Sandvikens kommun, har ett brinnande intresse för undervisning på vetenskaplig grund, didaktik och digitalisering. Vid sidan av sitt arbete driver han även bloggen och YouTube-kanalen Didaktiska laboratoriet där han delar med sig av undervisningssätt och strategier.

Essi Alho

Verksamhetschef på Prinsparets Stiftelse. Prinsparets Stiftelse arbetar inom två verksamhetsområden, trygghet på nätet och läsfrämjande insatser med fokus på dyslexi. Genom stora och små satsningar vill de realisera visionen att alla barn och unga ska ha möjlighet att få vara sig själva.

Magnus Blixt

Moderator och kundansvarig på Haldor. Magnus har en gedigen bakgrund som lärare, skolledare och verksamhetsutvecklare inom tillgänglig lärmiljö. Han bloggar även flitigt på haldor.se där han omvärldsbevakar och reflekterar över skola, lärande och utveckling.

Tillsammans kommer vi längre!

Se inspelningen av webbinaret

Fyll i formuläret nedan för att få inspelningen skickad direkt till din mejl.