Vadsbogymnasiet, den kommunala gymnasieskolan i Mariestads kommun, sökte en ny lärplattform som kunde fungera tillsammans med Microsoft Teams. De valde att satsa på Haldor Education.

På Vadsbogymnasiet ser man nu fram emot att Haldor Education ska göra det enklare för lärarna att planera och genomföra sin undervisning och ge ett bra stöd i uppdraget att öka elevernas måluppfyllelse.

Haldor kommer även att användas inom den kommunala vuxenutbildningen och Erik Eriksson, avdelningschef för Vadsbogymnasiet och vuxenutbildningen, menar att de valde Haldor av främst fyra orsaker.

– Haldor upplevs som väl integrerat i Microsoft Teams, med pedagogiska tjänster som fokuserar på att stödja lärandeprocesserna, har en utbyggd funktionalitet gällande att hantera dokumentation och informationsspridning kring elevernas extra anpassningar samt stödjer skolan i kommunikationen med elever och vårdnadshavare.

Skalbara och flexibla tjänster

Precis som gymnasieskolan och vuxenutbildningen i Mariestad så söker allt fler skolor och kommuner efter pedagogiska lösningar i de plattformar de redan använder. Genom att ge lärare och elever möjlighet att skapa och dela innehåll, kommunicera och samarbeta i en bekant miljö så vill man minska det administrativa dubbelarbetet och ge mer tid över för undervisning och mötet mellan lärare och elever.

Med tjänsterna i Haldor Education kan skolor skräddarsy Microsoft Teams med den funktionalitet som lärare och elever behöver i skolvardagen. En skalbar och flexibel lösning som skapar en bättre digital lärmiljö då lärare och elever endast behöver arbeta i en plattform.

Vill du veta mer?

Vill du veta mer om Haldor Education eller vill din skola komma igång och testa våra tjänster? Kontakta oss så berättar vi mer!

Kontakta oss