Ett inspirerande och utforskande samtal med David Larsson Heidenblad, docent i historia vid Lunds universitet, om det där svåra att få tid och kraft att få mer och rätt saker gjorda, bygga balans i tillvaron och göra det lättare för ens framtida jag. Lyssna på samtalet, läs mina reflektioner och följ fördjupningslänkarna. Och missa inte Davids konkreta tips!

”Hemligheten är alltså inte att öka takten, bli mer effektiv utan att lägga tiden på rätt saker. – Den som jobbar mest är inte särskilt ofta den som jobbar bäst.” – Chefstidningen, om boken ”Ta din tid”

För att få ihop den här texten har jag först haft vårt samtal i lurarna några promenadtillfällen. Samtalet inspirerade mig sedan till att dra igång datorns fokusläge och verkligen skriva i 20 minuter, innan texten fick vila och tankarna växa under en cykelfärd, för att sedan bli färdig för inspel efter nästa fokuspass. Så nog finns där tekniker att fånga, när man är beredd att gå från ord till handling.

”Ångrar man aldrig ett nej tackar man ja för ofta” – David Larsson Heidenblad

Jag är förstås glad att David tackade ja till att ha vårt samtal en solig fredagseftermiddag i maj, en månad som vi vet ofta blir extra mycket ”det är mycket nu”. Prioriteringen var redan gjord på förhand när det innan jul fanns tid och ork att fatta genomtänkta beslut, och inget som i stundens hetta och känslomässiga investering i nuet behövde tas ställning till – ”Har man skrivit en ny bok och någon vill prata om den, så är det läge att säga ja, men om någon frågar om man ska ägna tid åt något annat lutar det istället åt ett nej”.

”Varje JA till något innebär de facto ett NEJ till något annat. Liksom tvärtom. Tiden och kraften ÄR begränsade.” – Magnus Blixt

Det är förstås bra att ha höga ambitioner. Men man sträcker sig de facto inte lika långt mot dem som man faller mot de faktiska stödstrukturer man byggt upp och håller fast vid. En fungerande struktur och vana man ihärdigt håller i gör den långsiktiga skillnaden. Men det tar tid att bygga, tid man får igen på slutet. Inte minst i livskvalitet.

”Du höjer dig liksom inte alltid till nivån för din ambition. Du kommer däremot alltid falla till nivån på dina system.” – David Larsson Heidenblad

Gynnsamma strukturer och förhållningssätt och hållbara livsstilsförändringar byggs mycket sällan upp av exceptionella radikala förändringar, utan snarare av ett ständigt slipande med ständiga förbättringar utifrån ett nyfiket, undersökande förhållningssätt. Vad fungerar egentligen? Vad ger egentligen värde? Vad fungerar inte, eller ger mindre värde idag än det gjort tidigare? Hur blev det, och varför? Samt det viktigaste som samtidigt ofta glöms bort eller ”inte riktigt hinns med” (prioriteras): Vilka strukturer kan vi prova att bygga i dag för att förhindra att det inte blir så här igen?

”Att ta en stund på fredagen och tänka hur det gick den här veckan och redan då planera nästa vecka utifrån det istället för att tänka att jag gör det på måndag gör skillnad. Att tänka att det magiskt blir annorlunda nästa vecka även om jag inte förändrar något fungerar förstås mycket sällan.”

Det här är ett arbete som både är individuellt och något vi gör tillsammans. Vi måste börja i det vi faktiskt kan påverka hos oss själva. Inte minst vår attityd till att det handlar om ett utforskande och aktiv påverkan mer än ”så-här-är-det-och-måste-så-vara”. Det handlar om att pröva, och därmed kan vi inte heller misslyckas, då det handlar om att göra lärorika erfarenheter av vad som tillför mer och vad som tillför mindre, vad som går att skruva på, vilka strukturer som stödjer och vilka som stör än vilka resultat som kortsiktigt ges. Vad ska jag göra mer av, och vad ska jag akta mig för att göra mer av?

”Jag misslyckas aldrig. Antingen lyckas jag, eller så lär jag.”

För vad är egentligen viktigast i stunden här och nu, utan att för den sakens skull sätta framtiden på spel? Och i stunder där det är lugnare – för de behöver finnas eller tillskapas – även ta sig tiden att faktiskt fundera över vad man då kan göra som ens framtida jag kommer att tacka en för. Vilka stora beslut kan vi fatta, vilka strukturer och vanor kan vi bygga, vilka göranden och låtanden kan vi se till att stöka undan?

”Där och då så får man ju nånstans spela den hand man har försatt sig i. Men det betyder ju inte att man för tid och evighet alltid måste försätta sig i den situationen.” – David Larsson Heidenblad

Vad händer om vi gör tidsbegränsade experiment med vårt arbetslag i höst, bestämmer att vi ska korta ett visst möte i en månad till förmån för egenutveckling av våra processer, sedan utvärdera – fungerade det? Ta bort moment och se om de verkligen behövs. Redan från början planera för att utvecklingssamtalsperioden inte krockar med andra projekt – liksom att det finns luft inlagd från början (även i maj månad)…

När det gäller utvecklingssamtal har jag själv konkret erfarenhet att väl planerade och strukturerade elevledda utvecklingssamtal verkligen – verkligen – kan minska arbetsbördan och samtidigt göra väldigt uppskattade samtal (liksom blandad föräldraerfarenhet inklusive när de inte förberetts lika väl, då kanske man hellre ska låta bli). I höst kommer även ett poddbloggsamtal med Jennie Wilson om hur vi kan skruva på själva undervisningen för att skapa oss mer lugn och samtidigt mer lärande. Även här kan det vara läge att vara nyfiket utforskande, att fortsätta göra som man brukar och förvänta sig nya resultat är ju trots allt höjden av dårskap (även om Einstein tydligen aldrig sa så).

”Det handlar om att göra rätt saker, i rätt ordning och på rätt sätt. Absolut i den ordningen.” – Thomas de Ming

Tack för goda tankespjärn David, vi fortsätter vårt samtal och vårt utforskande framåt.

Tillsammans kommer vi längre!

Davids tips

Här är några av Davids konkreta tips i arbetet. Fler tips och kloka tankar hittar du i Davids bok ”Ta din Tid”. Läs den!

  • När det är lite lugnare – fatta stora beslut framåt för att underlätta de små besluten när vardagen pockar på. Vad ska jag (inte) fokusera på? Vad är egentligen viktigast för mig och för mitt arbete? Hur återspeglas min värdegrund i hur jag väljer att använda min tid? Vad kan och bör jag avstå från att göra?

  • Tacka ja till sådant som är i linje med stora beslut och värdegrund vad du vill göra och vara, övrigt får anstå till senare. Varje JA innebär de facto ett nej till något annat – och tvärtom.

  • Reflektera över det som sker med penna eller tangenter i handen – att skriva är ett sätt att tänka som synliggör dina egna tankar, inte minst över tid.

  • Bygg strukturer och system som är hållbara över tid, där det finns inplanerad tid för reflektion och återhämtning. Säkerställ att det finns marginaler i schema och planering för det som behöver tas spontant, att fylla sitt schema och sin kalender till 100% är inte effektivt.

  • Gör något litet varje dag som ditt framtida jag kommer att tacka dig för att du gjorde.

Magnus Blixt
Magnus Blixt

Blixt Belyser är en blogg som omvärldsbevakar och reflekterar över skola, lärande och utveckling i stort och smått, högt och lågt.

Magnus Blixt har en gedigen bakgrund som lärare, skolledare och verksamhetsutvecklare inom tillgänglig lärmiljö. Nu arbetar han som Customer Success Manager på Haldor och hjälper våra kunder att komma i gång och få ut så mycket som möjligt av våra tjänster.