Haldor Planering & bedömning gratis för MIEE:er

Haldor Planering & bedömning gör det enkelt för lärare att skapa och bedöma planeringar och Teamsuppgifter i Microsoft Teams kopplat till Skolverkets alla läroplaner. Nu kan du som MIEE, och alla lärare på din skola, testa och använda Haldor Planering & bedömning i Teams gratis fram till 30 juni 2021. Anmäl dig senast det 15 januari genom att fylla i formuläret längst ner på sidan!

Med Haldor Planering & bedömning kan du arbeta med planeringar, Teamsuppgifter och bedömningar i en flik. Det sparar tid som istället kan läggas på undervisning och mötet med eleverna. Allt kan nås när som helst, från mobil, surfplatta eller dator oavsett om undervisningen sker på plats i skolan, på distans eller en kombination av båda.

Med Haldor Planering & bedömning kan du också:

  • Arbeta med Teamsuppgifter och lägga till dem i dina planeringar.
  • Skapa planeringar för alla elever i ett team eller för en utvald grupp elever.

  • Skapa multimodala planeringar och uppgifter med inbäddat, rörligt material från bland annat digitala läromedel, Sway, Forms och Youtube som inspirerar till lärande.

  • Göra undervisningen mer tillgänglig för alla elever, oavsett olika skriv- och läsförmåga, eftersom Microsofts Avancerade läsare är integrerad i alla planeringar och uppgifter.

  • Förtydliga kunskapskraven så eleverna ännu bättre kan förstå vad som förväntas av dem i en planering eller uppgift.

  • Följ elevernas lärande och utveckling i en bedömningsöversikt.

  • Ge elever en tydlig överblick över vad de ska jobba med de närmaste veckorna eller månaderna, så de har möjlighet att förbereda sig.

  • Skapa egna läroplaner med egna kunskapskrav och centralt innehåll. Planeringar och uppgifter kan sedan kopplas till och bedömas utifrån de egna kunskapskraven. (Riktar sig främst till utbildningar där det saknas läroplaner från Skolverket men kan användas av alla.)

Fyll i formuläret och kom igång!Haldor Planering och bedömning avslutas automatiskt den 30 juni 2021. Om du vill fortsätta använda verktyget efter det så är det bara att kontakta oss.