Alla elever har olika behov och förutsättningar, så hur kan lärare göra undervisningen tillgänglig för alla? Ta chansen att lyssna på Susanna Cederquist, föreläsare och författare, när hon ger dig sina bästa tips om hur skolan kan arbeta mer inkluderande i undervisningen för att möta elevers olikheter.

Haldor and friends är en webbinarieserie där vi och en samarbetspartner bjuder in till öppna webbinar med olika teman. Denna gång har vi, tillsammans med vår partner Lexplore, bjudit in Susanna Cederquist som är en uppskattad föreläsare, handledare, lärare och en eldsjäl inom dyslexi och tillgänglig utbildning.

7 tips för tillgänglig undervisning i klassrummet

2019 fick Susanna Cederquist Dyslexipris för sitt arbete att visa på hela bilden av dyslexi, där även dyslexistyrkorna ryms. På vårt webbinar kommer hon dela med sig av sju tips för hur lärare kan göra undervisningen mer inkluderande och tillgänglig för alla elever.

Hon kommer bland annat ge dig tips på hur du kan se och påverka normer som kan vara starka i skolvärlden och berätta om hur lärare kan göra undervisningen tillgänglig för alla utan att ”peka ut” någon eller några elever.

Läsförmåga är viktigt för alla ämnen

Under webbinariet kommer också Kalle Edenvik, Lexplore, att berätta om hur de arbetar för att ge lärare bättre förutsättningar att jobba med läsutveckling i klassrummet. Han kommer också diskutera värdet av screening och berätta om Lexplores differentierade och digitala läsutvecklingsprogram för alla elever.

Inbyggt stöd för läsning och översättning i Haldor

Tillgänglighet är ett ledord för oss på Haldor i utvecklingen av våra tjänster. Det är också anledningen till att vi valt att integrera Microsofts Avancerade läsare i tjänster. Johan Gyllander, leveransansvarig på Haldor, kommer att visa dig hur du enkelt kan arbeta med exempelvis talsyntes på olika språk, översättningar, radfokus, bildstöd, färgkontraster, stavelser med mera i Planning by Haldor eller Haldor Education.