Acceptansen för distans- och hybridundervisning aldrig varit större. Med Haldors verktyg integrerade i Microsoft Teams får både lärare, elever och vårdnadshavare tillgång till en oslagbar lärplattform.

– Den sömlösa upplevelsen, att man arbetar i en och samma miljö, är fantastisk, säger Jerker Porat, specialist på Microsofts skolteam.

Kanske skulle det till en pandemi för att världen skulle inse att många uppgifter, både på kontoren och i skolans värld, går att sköta på distans. Att bedriva just distansundervisning, menar dock Jerker Porat är ett behov som alltid har funnits.

– Översvämningar eller snöstormar som gör att bussarna inte går. Orsakerna och möjligheterna till distansundervisning har egentligen alltid funnits. Jag skulle säga att det hybrida lärandet börjar nu, då vi kan dra fördelar av allt som pandemin har lärt oss.

Modernt och användarvänligt

Han beskriver Microsoft Teams som en pedagogisk kommunikation-, samarbets- och produktivitetsplattform som tillsammans med olika leverantörer kan erbjuda tjänster anpassade för den svenska skolan. Det är precis där som Haldors tjänster kommer in.

– Man kan vilja ha svenska bedömningsmatriser och planeringsfunktion samt möjligheter att följa måluppfyllelse. Haldors tjänster är så välintegrerade i Teams att det upplevs som en och samma miljö. Det är inkluderande och sparar tid att ha allt på ett och samma ställe, säger Jerker Porat och fortsätter:

– Eleverna får en pedagogisk, modern lärplattform som är världsledande. Haldors tjänster för den svenska skolan gör det möjligt att följa elevernas måluppfyllelse. Microsoft Teams för skola och Haldor kompletterar varandra perfekt, menar Jerker.

Trygghet och tillgänglighet

Kunskap och trygghet är också viktigt för att kunna bedriva undervisning på ett effektivt sätt. Jerker Porat ger ett tydligt exempel på hur Haldor och Teams kan hjälpa läraren att vara kreativ, samtidigt som hen känner sig trygg i sin lärarroll:

– Tryggheten är otroligt viktig i skolan. Jag som lärare står för den pedagogiska idén, och kan exempelvis gå in i Haldors planeringsverktyg och lägga in en matteövning som går ut på att i Minecraft åskådliggöra sju tiondelar. Där måste jag vara trygg i min otrygghet i att jag själv inte behärskar Minecraft, men tillåtas häpnas av hur eleverna exemplifierar bråktalen.

Han fortsätter:

– I den här övningen kan 20 elever ge 20 olika versioner av hur de åskådliggör bråktalen, tack vare Minecraft. Om jag hade gjort samma övning på papper, hade jag fått några få versioner. Haldors verktyg är min trygghet, och om vårdnadshavare har frågor hänvisar jag till det pedagogiska målet med övningen.

Vidare menar Jerker Porat att man med en modern lärplattform tar ansvar för utveckling och tillgänglighet. Elever med försämrad läs- och skrivförmåga får hjälp genom Microsofts Avancerade läsare som integrerat i Haldor där elever kan använda sig av som har bildordlista, uppläsning eller olika färger för att underlätta förståelsen.

– Alla, oberoende av sina individuella förutsättningar, ska kunna utvecklas och lyckas med sin skolgång.

Jerker Porat – specialist på Microsofts skolteam.

5 tips för hur du får ut det mesta av båda plattformarna

Det hybrida lärandet och distansundervisningen – med alla möjligheter till smarta funktioner, är här för att stanna. Jerker Porat listar de fem främsta fördelarna med att använda en lösning som stavas Teams plus Haldor:

  • Pedagogerna kan jobba administrativt och pedagogiskt i samma plattform.

  • Eleverna får kunskap i hur man jobbar produktivt i ett världsledande samarbets- och kommunikationsverktyg.

  • Det är lätt att dela information om skolarbetet och elevens utveckling med vårdnadshavare.

  • Vårdnadshavare får samlad och överskådlig information från skolan.

  • Om skolan behöver kan de enkelt göra sig oberoende av tid och rum för undervisningen. Det hybrida lärandet och distansundervisningen underlättas.

Nyfiken på Haldor?

Boka en demo och få en visning av hur Haldor och Microsoft Teams kompletterar varandra och stöttar det pedagogiska uppdraget.

Boka en demo