Nu har vi gjort det smidigare för vikarier att rapportera frånvaro och närvaro i Haldor Education. Lika enkelt är det för den ordinarie läraren att ändra den rapporterade närvaron eller frånvaron om det behövs.

När en vikarie ska gå in för en ordinarie lärare kan det vara mycket att sätta sig in i. Därför har vi gjort det ännu lättare för vikarier att göra sitt jobb i Haldor Education. Nu kan en vikarie rapportera frånvaro för de lektioner där hen har vikarierat genom att söka efter den ordinarie lärarens schema och rapportera direkt i schemat.

Sökfunktionen kan också användas av dig som är lärare, mentorer eller annan skolpersonal och vill se en eller flera kollegors scheman.

Ändra eller ta bort rapporterad frånvaro

Om någon råkat rapporterat en frånvaro som inte stämmer kan du nu ändra det i efterhand. Alla ändringar som du eller någon annan gör i frånvarorapporteringen är synliga som versionshistorik.

I vår kunskapsbank hittar du mer information om de nya funktionerna

Läs mer om Haldor Schema & närvaro